Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 (mở rộng): Thảo luận bàn giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022

0
225

CTTĐT – Chiều 17/10, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 (mở rộng) đã tiến hành phiên thảo luận tại tổ bàn giải pháp phát triển kinh tế – xã hội năm 2022.

Các đại biểu thảo luận tại tổ

 

 

Trong phiên thảo luận, các đại biểu bày tỏ đồng tình, nhất trí cao với Dự thảo báo cáo 9 tháng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm của Tỉnh ủy; đồng thời, đề xuất các giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra.

 

Theo đó, các ngành, địa phương đều đang nỗ lực cao nhất hoàn thành thắng lợi các các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 theo Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy, trong đó nhiều chỉ tiêu đã được đánh giá hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch như tổng sản lượng lương thực có hạt, giải ngân vốn xây dựng cơ bản, trồng rừng… Tuy nhiên, đối với chỉ tiêu về thu ngân sách, nhiều địa phương đang gặp khó khăn do tác động khách quan và chủ quan; đặc biệt là nguồn thu từ tiền sử dụng đất; việc xuất khẩu một số hàng hóa như: chè, chế biến gỗ rừng trồng bị ngừng trệ trong nhiều thời điểm và gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; thị trường xuất khẩu thu hẹp…

Lãnh đạo huyện Mù Cang Chải phát biểu trong phiên thảo luận tại tổ

 

 

Nhiều địa phương gặp khó khăn trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tiến độ chưa đạt yêu cầu do hướng dẫn của Trung ương ban hành chậm; một số tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo bộ tiêu chí mới đặt ra khá cao; đặc biệt là với chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng thu nhập người dân, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM…

 

Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận làm rõ một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình phục hồi phát triển kinh tế – xã hội của năm 2022; công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các doanh nghiệp; công tác quy hoạch và thu hút doanh nghiệp phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp; việc thành lập mới các doanh nghiệp; công tác quy hoạch, quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường; công tác phát triển đảng viên mới…

 

Trước những khó khăn đặt ra, các đại biểu đề xuất với tỉnh, kiến nghị với Trung ương xem xét bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, tiêu chí đánh giá hộ cận nghèo phù hợp theo từng vùng đặc thù; quan tâm công tác thi tuyển đội ngũ cán bộ công chức cấp xã; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương; đồng thời đề nghị Trung ương sớm ban hành các văn bản, hướng dẫn việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia…

Lãnh đạo huyện Trạm Tấu phát biểu trong phiên thảo luận tại tổ

 

 

Trong phiên thảo luận tại tổ, các đại biểu cũng tham gia cho ý kiến về các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cũng như kết cấu, bố cục dự thảo Chương trình hành động lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, Kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023; Dự toán ngân sách địa phương năm 2023 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm giai đoạn 2023 – 2025. Trên cơ sở tiếp đà kết quả tích cực đã đạt được trong năm 2022, dự báo tình hình năm 2023, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương với quyết tâm, nỗ lực cao nhất, qua đó quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của năm 2022 và Kế hoạch 2023 – năm bứt phá trong thực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

 

 

Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái