Hội nghị Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020 – 2025: Tập trung xây dựng Báo cáo đề xuất sửa đổi Luật HTX năm 2012

0
200

Thực hiện Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, ngày 14/10 tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã diễn ra Hội nghị Ban thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

 

 

Cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Các đồng chí là Uỷ viên Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khoá VI nhiệm kỳ 2020 – 2025; Lãnh đạo một số Ban, Đơn vị trực thuộc được phân công chủ trì xây dựng báo cáo, tài liệu.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết Hội nghị Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 7, khoá VI sẽ tập trung đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

 

Đồng thời, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo đề nghị các đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tập trung thảo luận, cho ý kiến đóng góp về một số nội dung như: Dự thảo Chương trình hành động của Đảng đoàn Liên minh HTX Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành TƯ Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Điểu chỉnh về thời gian và một số nội dung của Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam (29/10/1993 – 29/10/2023); Thông tin về việc tham gia xây dựng Báo cáo đề xuất sửa đổi Luật HTX năm 2012…

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tham dự Hội nghị

 

 

Theo báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022, kết quả ghi nhận được số HTX, Liên hiệp HTX, THT thành lập mới tăng ở tất cả các tỉnh, thành phố và một số nơi vượt chỉ tiêu đề ra; một số sáng lập viên trẻ khởi nghiệp qua mô hình THT, HTX, liên hiệp HTX; Các loại hình HTX phục hồi sản xuất kinh doanh sau thời kỳ dài dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, kéo dài, hoàn thiện các chuỗi giá trị sản phẩm địa phương, vùng, quốc gia; góp phần ổn định giá cả, thị trường cung ứng sản phẩm, tạo việc làm, ổn định kinh tế xã hội khu vực nông thôn và đô thị; Nhiều chủ trương của Đảng, nhà nước, các Bộ, ban ngành địa phương đã tạo điều kiện quan trọng, hỗ trợ khu vực KTTT tiếp tục phát triển và đột phá hơn trong thời gian tới; một số cơ chế, chính sách có quy định đối tượng HTX nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm trong điều kiện phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế xã hội; Các HTX, LHHTX chủ động nắm bắt các chủ trương, định hướng, tập trung sản xuất, liên kết và đẩy nhanh các điều kiện trong chuyển đổi số, sản xuất hữu cơ, phát triển mô hình gắn với kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế chia sẻ.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tham dự Hội nghị

 

 

Cũng trong 9 tháng đầu năm, hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09/NQ-LMHTXVN ngày 13/1/2022 và Nghị quyết số 303/NQ-LMHTXVN ngày 21/7/2022 của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam; Tích cực, chủ động tham mưu ban hành và tổ chức triển khai các Nghị quyết của Đảng về kinh tế tập thể, nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tập trung nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật HTX năm 2012 và các quy định pháp luật về KTTT, HTX. Bên cạnh đó, hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ động triển khai, tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành và địa phương các đề án, dự án, chính sách về phát triển kinh tế tập thể, HTX; Mở rộng, nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm cho các HTX để từng bước phục hồi và phát triển…

 

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tham dự Hội nghị

 

 

Theo đánh giá, 9 tháng đầu năm 2022, hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã chủ động, sáng tạo, triển khai hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các công việc trọng tâm về phát triển kinh tế tập thể, HTX.

 

Trong 3 tháng cuối năm 2022, hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tiếp tục tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền địa phương về phát triển kinh tế tập thể, HTX; Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 20; hệ thống tập trung xây dựng Báo cáo đề xuất sửa đổi Luật HTX năm 2012, kiến nghị, đề xuất sửa đổi Luật đất đai; đẩy mạnh tiến độ triển khai Nghị định số 45/2021/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn; đề xuất Chính phủ, các cơ quan chức năng có chính sách ưu đãi thuế, phí, lệ phí đối với HTX. Hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết 09/NQ-LMHTXVN ngày 13/01/2022 của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam; Xây dựng các Đề án trình Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, v.v…

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tham dự Hội nghị

 

 

 

Cùng với đó, để phát triển kinh tế tập thể, HTX cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; từng bước thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp với chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022; Nghiên cứu, tham gia toạ đàm, trao đổi, xây dựng Báo cáo đề xuất sửa đổi Luật HTX năm 2012 phù hợp chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 20-NQ/TW để báo cáo Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX và các cơ quan chức năng; Hoàn thành các đề án được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị quết số 134/NQ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020…

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được cũng như những cố gắng, đóng góp của toàn thể cán bộ, nhân viên hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Những ý kiến đóng góp của các Uỷ viên Ban Thường vụ tại Hội nghị đều được tiếp thu, tổng hợp để bổ sung trình tại Hội nghị Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 6 khoá VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

9 tháng đầu năm 2022, cả nước thành lập mới 1.407 HTX, cao hơn 100 HTX so với cùng kỳ năm 2021, đạt 93,8% chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 (1.102 HTX nông nghiệp (78,3%); 305 HTX phi nông nghiệp (21,7%)). Phân theo vùng kinh tế, Đông Bắc, 321 HTX (22,82%); Tây Bắc, 254 HTX (18,05%); Đồng bằng sông Cửu Long, 180 HTX (12,8%); Đồng bằng sông Hồng, 171 HTX (12,15%); Bắc Trung Bộ, 152 HTX (10,8%); Tây Nguyên, 150 HTX (10,66%); Đông Nam Bộ, 105 HTX (7,46%); Duyên hải miền Trung, 74 HTX (5,26%).

 

 

 

Theo Cổng TTĐT Liên minh HTX Việt Nam