Hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tháng 5/2024; triển khai nhiệm vụ tháng 6/2024: Đẩy mạnh phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển KTTT, HTX 05/06/2024

0
37

Ngày 05/6, tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì Hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Liên minh hợp tác xã Việt Nam tháng 5/2024; triển khai nhiệm vụ tháng 6/2024.

Đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

 

 

Cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực; Trưởng Cơ quan Thường trực khu vực miền Trung – Tây Nguyên và phía Nam; Trưởng các Ban tham mưu, đơn vị trực thuộc. Hội nghị được diễn ra dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Theo báo cáo tại Hội nghị, trong tháng 5/2024, Thường trực đã chỉ đạo hoàn thiện 03 Đề án được giao tại Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023; tổ chức thành công Hội nghị Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025; Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy; tuyển dụng và rà soát biên chế; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, đề án vị trí việc làm của cơ quan Liên minh HTX Việt Nam.
Quang cảnh Hội nghị
Về tham gia xây dựng cơ chế chính sách liên quan đến kinh tế tập thể, HTX:  Xây dựng 11 báo cáo, tham gia ý kiến gửi các bộ, ngành theo yêu cầu; làm việc với Bộ Nội vụ thống nhất một số nội dung dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

Về công tác tuyên truyền, thông tin gắn với phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển KTTT, HTX: Tiếp tục cập nhật các tin, bài về tình hình phát triẻn kinh tế tập thể, HTX và hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam trên Cổng Thông tin điện tử;

 

Về Công tác kế hoạch, nghiên cứu khoa học: Phân bổ địa bàn triển khai Chương trình MTQG Phát triển KTXH vùng đồng bào sân tộc thiểu số; giáo dự toán thực hiện Chương trình và báo cáo Bộ Tài chính; Xét duyệt, thẩm định quyết toán NSNN năm 2023 của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; tiếp tục thẩm định các đề tài, dự án, nhiệm vụ năm 2024.

 

Đánh giá tại Hội nghị, trong tháng 5/2024, trên cơ sở các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 46/KH-CQLMHTXVN ngày 26/01/2024 về Kế hoạch công tác của Cơ quan Liên minh HTX Việt Nam năm 2024 cũng như công việc theo chức năng, nhiệm vụ, cơ quan Liên minh HTX Việt Nam cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch; tuy nhiên một số nhiệm vụ chậm xử lý như ban hành Đề án vị trí việc làm của cơ quan, ban hành một số quy chế, quy định nội bộ.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam xác định một số nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 8 năm 2024 như: Tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 11; Củng cố tổ chức, bộ máy của cơ quan Liên minh HTX Việt Nam; Hoàn thiện và ban hành 03 Đề án được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023; Hoàn thiện và ban hành một số quy chế, quy định; Các Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 26/QĐ-CQLMHTXVN ngày 25/01/2024; Quyết định số 50/QĐ-CQLMHTXVN ngày 22/02/2024; Quyết định số 180/QĐ-CQLMHTXVN ngày 23/4/2024 triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch; tiếp tục xử lý đơn thư, kiếu nại; …

 

 

Theo Cổng TTĐT Liên minh HTX Việt Nam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here