Hội nghị toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp Hợp tác xã lĩnh vực phi nông nghiệp có vai trò quan trọng tác động đến kinh tế – xã hội

0
357

Sáng ngày 7/12, cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Chủ trì hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc; Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Võ Thành Thống, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

 

HTX lĩnh vực phi nông nghiệp có vai trò quan trọng tác động đến kinh tế – xã hội

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Võ Thành Thống, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng hợp tác xã (HTX) trong lĩnh vực phi nông nghiệp (PNN) có vai trò quan trọng tác động đến kinh tế – xã hội và còn rất nhiều dư địa để phát triển. Tại hội nghị này, đồng chí mong muốn các đại biểu sẽ tập trung thảo luận làm rõ vai trò, vị trí của HTX trong lĩnh vực PNN. Bên cạnh đó, đánh giá khách quan tình hình thực hiện nghị quyết, luật HTX và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực PNN.

Đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết KTTT, HTX lĩnh vực PNN trong 20 năm qua phát triển cả về số lượng, chất lượng, quy mô và hiệu quả hoạt động, vượt qua những yếu kém kéo dài trước đây. Các loại hình HTX lĩnh vực PNN phát triển, trong đó lĩnh vực vận tải và thương mại, dịch vụ tăng mạnh; tổ chức sản xuất, kinh doanh chủ yếu tập trung, đa dạng ngành nghề, quản trị linh hoạt và từng bước hiện đại.

 

Số lượng HTX, LHHTX quy mô vừa và lớn, tham gia xuất khẩu hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị, sản phẩm OCOP ngày càng tăng, thích ứng an toàn, linh hoạt với điều kiện dịch Covid-19, mang lại hiệu quả thiết thực cho thành viên, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị cơ sở, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển nguồn nhân lực có tay nghề và chất lượng cao, khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo đối với lao động trẻ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao nhận thức của xã hội về HTX kiểu mới.

 

Đến cuối năm 2021, cả nước có 9.316 HTX, 16 Liên hiệp HTX, 44.226 THT, thu hút gần 3 triệu thành viên, vốn điều lệ, giá trị tổng tài sản, doanh thu, tiền lãi đều tăng từ 5,9 – 15 lần so với năm 2002; tỷ lệ HTX hoạt động có hiệu quả đạt 55% – 80%; có sự khác biệt về tính đa dạng, cơ chế hoạt động với HTX nông nghiệp; so với chung cả nước, tổng số HTX, số lượng thành viên và lao động của HTX phi nông nghiệp thấp hơn (chiếm 30%), nhưng đạt tỷ lệ cao hơn trong vốn (58,5%), tài sản (91,2%), doanh thu (67,1%), lợi nhuận (51,3%), thu nhập bình quân gấp 1,9 lần so với HTX nông nghiệp.

 

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Luật HTX có những tác động đến phát triển KTTT, HTX như thành lập, đăng ký HTX, liên hiệp HTX; phát triển thành viên và tổ chức cung ứng dịch vụ cho thành viên; năng lực tổ chức quản lý, điều hành; tài sản, tài chính và hiệu quả hoạt động.

Về hiệu quả hoạt động có khoảng 55-80% số HTX phi nông nghiệp hoạt động hiệu quả, doanh thu của các HTX ước đạt 74.669 tỷ đồng (tăng 16.173 tỷ đồng so với năm 2013), bình quân doanh thu đạt 8 tỷ đồng/HTX, tỷ lệ doanh thu cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm cho thành viên chiếm trên 80%; lãi bình quân của một HTX tăng 61,7% so với năm 2013; giai đoạn 2013-2021 tốc độ tăng thu nhập bình quân hàng năm của một lao động đạt 6,41%; cung ứng dịch vụ cho thành viên với chi phí đầu vào giảm khoảng 20%-25%, giá bán sản phẩm tăng từ 10%-15%.

 

Nhận thức của hệ thống chính trị và người dân về HTX kiểu mới được nâng lên

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Luật HTX có những tác động đến phát triển KTTT, HTX như thành lập, đăng ký HTX, liên hiệp HTX; phát triển thành viên và tổ chức cung ứng dịch vụ cho thành viên; năng lực tổ chức quản lý, điều hành; tài sản, tài chính và hiệu quả hoạt động.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phó Trưởng ban chỉ đạo Trung ương Tổng kết 20 năm Nghị quyết số 13-NQ/TW, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển Kinh tế tập thể, HTX tại Hội nghị

 

Về hiệu quả hoạt động có khoảng 55-80% số HTX phi nông nghiệp hoạt động hiệu quả, doanh thu của các HTX ước đạt 74.669 tỷ đồng (tăng 16.173 tỷ đồng so với năm 2013), bình quân doanh thu đạt 8 tỷ đồng/HTX, tỷ lệ doanh thu cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm cho thành viên chiếm trên 80%; lãi bình quân của một HTX tăng 61,7% so với năm 2013; giai đoạn 2013-2021 tốc độ tăng thu nhập bình quân hàng năm của một lao động đạt 6,41%; cung ứng dịch vụ cho thành viên với chi phí đầu vào giảm khoảng 20%-25%, giá bán sản phẩm tăng từ 10%-15%.

Qua hội nghị, một số các nội dung sửa đổi Luật Hợp tác xã được các đại biểu đề cập đến như: Bổ sung đối tượng áp dụng của Luật Hợp tác xã; Bổ sung nguyên tắc “hợp tác cùng phát triển” để thành viên phát huy, xây dựng tinh thần tập thể, nếu cao ý thức hợp tác; Bổ sung đối tượng doanh nghiệp tư nhân, THT và các tổ chức khác tự nguyện, cam kết sáng lập, tham gia thành lập HTX; Bổ sung quy định về tỷ lệ vốn tối thiểu của thành viên không thấp hơn 5% vốn điều lệ HTX, nâng tỷ lệ vốn góp của thành viên, vốn góp của thành viên liên hiệp HTX…

Nhắc lại lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “HTX là hợp vốn, hợp sức lại với nhau. Vốn nhiều, sức mạnh, thì khó nhọc ít mà ích lợi nhiều”, phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rẳng, KTTT, HTX là thành phần kinh tế quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

“Nhìn lại quá trình phát triển của khu vực KTTT, HTX, báo cáo Hội nghị, các ý kiến tham luận tại Hội nghị, nhìn thấy rằng từ năm 2013 đến nay, KTTT, HTX có nhiều chuyển biến tích cực”, ghi nhận ý kiến của đồng chí Nguyễn Văn Chiến tại Hội nghị.

Nhận thức của hệ thống chính trị và người dân về HTX kiểu mới được nâng lên, phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội và chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, đóng góp cho phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, đóng góp cho phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Kinh tế tập thể, HTX phát triển cả về lượng và chất lượng, vượt qua những yếu kém kéo dài trước đây. Số HTX hoạt động hiệu quả chiếm 59% tổng số HTX, khu vực KTTT, HTX đóng góp trực tiếp khoảng 4% GDP và nếu tính cả đóng góp của các thành viên HTX thì gấp nhiều lần so với lần này. Cung ướng từ 18%-62% sản phẩm lương thực, thực phẩm và nhiều mặt hàng tiêu dùng khác cho thị trường, góp phần tích cực ổn định giá cả và kiềm chế lạm phát, tạo hơn 40.000 việc làm mới hàng năm, tăng thu nhập cho người lao động, giảm nghèo bền vững, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, phát triển tổ chức đảng và đoàn thể, ổn định chính trị – xã hội.

Những thành quả này là công sức lao động của hàng triệu hộ thành viên và người lao động đã liên kết, hợp tác sản xuất, kinh doanh và có sự đóng góp quan trọng của các bộ, ngành, địa phương và hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong tham mưu, đề xuất và triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển KTTT, HTX.

Quán triệt đưa KTTT, HTX thực sự làm một thành tố quan trọng

Đồng chí Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ Ban Dân tộc cho biết, mục tiêu 2025, nâng thu nhập thu nhập gấp 2 lần so với 2020, 50% xã bản thoát khoải khó khăn, tổ chức đào tạo cho 2,2 triệu người. Chính vì vậy, việc phát triển HTX, THT là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện mực tiêu trên. Tuy nhiên hiện nay, cả nước vẫn còn 3434 xã vùng dân tộc thiểu số, 1551 xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, 13.222 thôn khó khăn. Vùng dân tộc thiểu số chiếm 14,7% dân số cả nước và 3/4 dân số cả nước. Chính vì vậy, mô hình HTX giúp liên kết người dân, tọa điều kiện thúc đẩy kinh tế xã hội.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ Ban Dân tộc phát biểu tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, Đồng chí Hầu A Lềnh đề nghị Tổng kết nghị quyết và báo cáo các ban ngành, ngoài ra các địa phương cần: quán triệt đưa KTTT, HTX thực sự làm một thành tố quan trọng. Kịp thời rà soát, ban hành các văn bản pháp luật để sửa đổi Luật HTX 2012. Đề nghị các bộ ngành tiếp tục tham mưu các chính sách về đất đai, vốn, KHCN để HT thích ứng thị trường.

Nhắc đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo cho rằng miền núi là đơn vị quan trọng trong việc phát triển HTX vì đây là nơi có tiềm năng rất lớn về các tiềm lực quốc gia như các loại cây ngắn ngày, các sản phẩm đặc trưng. Liên minh HTX Việt Nam sẽ thể chế hóa các chương trình mục tiêu để tọa điều kiện cho các HTX vùng miền núi phát triển. Thực tế các HTX ở vùng miền núi rất phát triển: Lào Cai, Sơn La vì đây là có nhu cầu tất yếu về tổ chức sản xuất, nâng cao đời sống.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tặng bằng khen cho 19 HTX lĩnh vực phi nông nghiệp đã có thành tích xuất sắc trong đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, HTX.

Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tuyến với 60 điểm cầu tại các tỉnh/thành phố trên cả nước

Quỳnh Trang – Quang Trung
Ảnh: Lê Huy