Hợp tác xã đóng vai trò quan trọng trong cung ứng phần lớn lương thực phẩm, dịch vụ cho người dân

0
454

“Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả; số lượng thành lập mới hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác ở tất cả các tỉnh, thành phố và ở các vùng miền đều tăng so với năm 2020”, – Bà Phạm Thị Tố Oanh, Trưởng ban Chính sách và phát triển Hợp tác xã, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết.

Theo báo cáo Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2021, đến hết năm 2021 cả nước có 119.710 THT (75.262 THT nông nghiệp, 44.448 THT phi nông nghiệp), tăng 461 THT (0,4%) so với năm 2020.

Trong đó, 56 tỉnh, thành phố có trên 200 THT, 6 tỉnh có trên 5000 THT. Số THT ở các vùng kinh tế đều tăng so với năm 2020; trong đó, Tây Bắc có 16.314 THT, tăng 40%; Bắc Trung bộ có 18.383 THT, tăng 5,8%, Đồng bằng sông Hồng có 15.144 THT, tăng 4,1%; vùng Đông Bắc có 22.461 THT, giảm 4,4%; Đồng bằng sông Cửu Long có 19.648 THT, giảm 7,2%; Đông Nam Bộ có 12.027 THT, giảm 20%; Duyên hải miền Trung có 8.257 THT, giảm 1,7%; Tây Nguyên 7.476 THT, giảm 1,3% so với năm 2020.

 

 

Bên cạnh đó, cả nước thành lập mới 2.283 hợp tác xã (HTX), trung bình 36 HTX/tỉnh, tăng 7% so với năm 2020, vượt 52,2% chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2021, giải thể 433 HTX. Tất cả các tỉnh, thành phố đều có HTX thành lập mới, trong đó có 28 tỉnh, thành phố có số lượng HTX thành lập mới cao hơn năm 2020; 38 tỉnh, thành phố có số lượng thành lập mới đạt và vượt kế hoạch năm 2021.

Đến nay, cả nước có 27.394 HTX, trung bình 435 HTX/tỉnh, tăng 1.940 HTX (7,6%) so với năm 2020. Trong đó, có 18.146 HTX nông nghiệp, chiếm 66,2% tổng số HTX, tăng 1.626 HTX (9,8%); 1.181 quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), chiếm 4,3% tổng số HTX, giảm 7 QTDND (0,5%); 2.446 HTX công nghiệp – TTCN, chiếm 8,9% tổng số HTX, tăng 113 HTX (4,8%); 2.078 HTX thương mại, chiếm 7,6% tổng số HTX, tăng 20 HTX (1%); 1.632 HTX vận tải, chiếm 6% tổng số HTX, tăng 163 HTX (11,1%); 850 HTX xây dựng, chiếm 3,1% tổng số HTX, tăng 17 HTX (2%); 523 HTX môi trường, chiếm 1,9% tổng số HTX, giảm 310 HTX (37,2%); 538 HTX dịch vụ khác (y tế, nhà ở, du lịch sinh thái …), chiếm 2% tổng số HTX, tăng 4 HTX (0,7%) so với năm 2020.

Cũng theo bà Phạm Thị Tố Oanh, các vùng miền đều có HTX thành lập mới và có tổng số HTX tăng so với năm 2020; trong đó vùng Tây Bắc thành lập mới 278 HTX, tổng số có 2.782 HTX, chiếm 10,2% so với cả nước, giảm 67 HTX (19%) so với năm 2020; Đông Bắc thành lập mới 521 HTX, tổng số có 4.852 HTX, chiếm 17,7% so với cả nước, tăng 34 HTX (7%); Đồng bằng sông Hồng thành lập mới 401 HTX, tổng số có 7.019 HTX, chiếm 25,7% so với cả nước, tăng 115 HTX (40%); Bắc Trung Bộ thành lập mới 265 HTX, tổng số có 4.094 HTX, chiếm 14,9% so với cả nước, tăng 47 HTX (22%); Duyên hải miền Trung thành lập mới 175 HTX, tổng số có 1.529 HTX, chiếm 5,6% so với cả nước, tăng 32 HTX (22%); Tây Nguyên thành lập mới 221 HTX, tổng số có 1.787 HTX, chiếm 6,5% so với cả nước, tăng 41 HTX (23%); Đông Nam Bộ thành lập mới 209 HTX, tổng số có 2.141 HTX, chiếm 7,8% so với cả nước, tăng 44 HTX (27%); Đồng bằng sông Cửu Long thành lập mới 213 HTX, tổng số có 3.190 HTX, chiếm 11,6% so với cả nước; giảm 101 HTX (32%) so với năm 2020.

Tổng số LHHTX năm 2021 đạt 108 LHHTX, tăng 6 LHHTX (6%) so với năm 2020; trong đó phần lớn là LHHTX nông nghiệp, ở 47 tỉnh, thành phố; có 51 LHHTX đang hoạt động, chiếm 61,4% tổng số LHHTX.

Theo báo cáo, tổng số thành viên HTX gần 7 triệu thành viên, tăng hơn 23.453 thành viên, so với năm 2020, trung bình 249 thành viên/HTX. Số thành viên (là đại diện hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp) tham gia kinh tế tập thể, HTX tăng so với năm 2020; phần lớn hộ dân nông thôn có nhu cầu trở thành thành viên HTX; các HTX từng bước khẳng định vai trò, vị thế, phương thức liên kết, hợp tác phù hợp của mô hình HTX, đặc biệt trong điều kiện khó khăn của dịch bệnh. Có 5/8 vùng kinh tế có tổng số thành viên HTX tăng, 4/8 vùng kinh tế có số lao động thường xuyên của các HTX tăng so với năm 2020

Qua đây, Trưởng ban Chính sách và phát triển HTX, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho rằng các HTX đóng vai trò quan trọng trong cung ứng phần lớn lương thực, thực phẩm, sản phẩm, dịch vụ cho người dân cả nước trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19, liên kết với các tập đoàn lớn trong tiêu thụ sản phẩm, hạn chế đứt gãy các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị sản phẩm quốc gia, vùng, miền. Bên cạnh đó, các HTX tăng quy mô tài sản, ngồn vốn và mở rộng phạm vi hoạt động; xuất hiện những HTX liên kết, hoạt động trên phạm vi huyện, tỉnh, liên tỉnh; nỗ lực duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, nhận thức của người dân, doanh nghiệp về tổ chức sản xuất theo mô hình THT, HTX trong điều kiện dịch bệnh kéo dài, diễn biến phức tạp được nâng lên.

 

 

Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái