Sắp diễn ra Hội nghị toàn quốc về thi hành Luật Hợp tác xã 05/01/2022

0
349

Sắp tới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ chủ trì Hội nghị toàn quốc với hình thức trực tiếp và trực tuyến để bàn về vấn đề phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã.

Cần phát huy hơn nữa vai trò kinh tế tập thể và hợp tác xã trong tình hình mới (Ảnh: PV) 

Cụ thể, Hội nghị toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 sẽ được tổ chức vào buổi sáng và chiều cùng ngày dưới sự chủ trì của của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Dự kiến, các đại biểu Trung ương, lân cận Hà Nội tập trung tại Trung tâm Hội nghị quốc gia và trực tuyến đến các điểm cầu địa phương tại trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích đánh giá kết quả triển khai và tình hình phát triển kinh tế tập thể sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và 10 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012. Đây là cơ hội để đánh giá kết quả đạt được, chỉ rõ những nội dung còn hạn chế, từ đó rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nội dung, biện pháp cụ thể trong những năm tiếp theo để đạt được mục tiêu phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã bền vững, làm nền tảng của nền kinh tế quốc dân.

Theo Ban tổ chức, chủ trì và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu trung ương là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Đồng chủ trì Hội nghị có Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng và Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo. Chủ trì tại các điểm cầu địa phương là các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy.

Tại điểm cầu Hà Nội sẽ có khoảng 250-300 đại biểu cùng với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành trung ương, các tổ chức chính trị, xã hội; Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và thành viên Văn phòng đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; Lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy, Ủy ban nhân dân, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh hợp tác xã, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn một số tỉnh, thành phố lân cận Hà Nội; Các chuyên gia, trường đại học, viện nghiên cứu, Đại sứ quán và tổ chức quốc tế; Đại diện hợp tác xã, tổ hợp tác, Một số hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp có đầu tư, liên kết trong lĩnh vực KTTT, hợp tác xã và các Cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông.

Tại các điểm cầu địa phương có Lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy, Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành liên quan của các địa phương: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Liên minh hợp tác xã; Lãnh đạo các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Một số doanh nghiệp, tập đoàn điển hình liên kết, đầu tư vào khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã; Một số hợp tác xã, tổ hợp tác điển hình ở địa phương và các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông.

Hội nghị toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-TW về kinh tế tập thể và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 được tổ chức dựa trên cơ sở và là kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70/KL-TW. Theo đó, Chính phủ đã giao Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX chủ trì tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002 Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012./.

 

 

Theo Báo Điện tử Đảng cộng sản Việt Nam