Yên Bái phấn đấu thành lập mới 80 HTX trong năm 2022

0
766

CTTĐT – Chiều 6/1/2022, Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái (Ban Chỉ đạo) tổ chức hội nghị lần thứ 31; hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh lần thứ 4 (khóa VI) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa IX.

 

 

Năm 2021, Ban Chỉ đạo đã chủ động xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác; tích cực chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra tình hình hoạt động của khu vực kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) tỉnh; chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường triển khai thi hành Luật HTX năm 2012, Chương trình hành động số 10-CTr/TU, Chương trình hành động số 18-CTr/TU, Chương trình hành động số 02/CTr-UBND…; thường xuyên nắm bắt tình hình dịch bệnh Covid-19, tác động của dịch bệnh đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của khu vực KTTT, HTX tỉnh để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các HTX, THT nhanh chóng khôi phục lại các hoạt động sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả; tham mưu cho UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách về hỗ trợ phát triển KTTT tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Kết quả, năm 2021, toàn tỉnh thành lập mới 87 HTX, bằng 145% so với chỉ tiêu tỉnh giao, nâng tổng số HTX toàn tỉnh lên 582 HTX. Các HTX hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực: nông, lâm, ngư nghiệp; công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; thương mại dịch vụ; giao thông vận tải; quỹ tín dụng nhân dân… Thành lập mới 1.202 tổ hợp tác, đạt 120,2% chỉ tiêu tỉnh giao năm 2021, nâng tổng số lên 5.643 tổ hợp tác. Tổng vốn Điều lệ của các HTX đạt trên 1.335 tỷ đồng, tăng 11,4% so với năm 2020; tổng số thành viên HTX 29.398 thành viên, tăng 5,8% so với năm 2020; doanh thu bình quân của HTX đạt 2,05 tỷ đồng/HTX; lợi nhuận bình quân HTX ước đạt 372,6 triệu đồng/HTX; khu vực KTTT đã thu hút trên 62 nghìn thành viên tham gia, thu nhập bình quân người lao động trong HTX đạt 58,2 triệu đồng/năm; đóng góp ngân sách nhà nước ước đạt trên 97,3 tỷ đồng.

Đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh chủ trì phiên thảo luận

 

Tại hội nghị, các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận về các giải pháp để phát triển kinh tế tập thể trong thời gian tới

 

 

Năm 2022, Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành tốt chỉ tiêu phát triển KTTT theo Chương trình hành động số 56-Ctr/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2022. Phấn đấu thành lập mới 80 HTX, khuyến khích các HTX xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực, hỗ trợ tích cực cho kinh tế hộ phát triển; thành lập mới 300 tổ hợp tác;100% HTX tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật HTX; 100% thành viên làm công tác quản lý trong các tổ chức KTTT thành lập mới hàng năm được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về quản lý và nghiệp vụ chuyên môn; có từ 62% tổng số HTX đang hoạt động đạt từ loại khá trở lên; thu nhập bình quân của thành viên và người lao động trong HTX đạt từ 60 triệu đồng/người/năm trở lên; tạo việc làm cho trên 9.100 lao động thường xuyên trong các HTX.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh

 

 

 

Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái