Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Nà Hẩu, được chọn vào Top 30 Dự án được hỗ trợ trong “Chương trình Đồng hành cùng các tổ chức kinh doanh tạo tác động xã hội (SIB) khôi phục sau COVID-19”

0
281

Vượt qua 250 đơn vị trong vòng thuyết trình, Dự án “Phát triển du lịch cộng đồng gắn với sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số tại khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu” của Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái được chọn là 01 trong 30 Dự án được hỗ trợ vốn hạt giống 100 triệu đồng và 6 tháng cố vấn chuyên sâu trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ hệ sinh thái các doanh nghiệp tạo tác động tại Việt Nam ứng phó với COVID-19” (Dự án ISEE-COVID) do Cục Phát triển Doanh nghiệp (AED) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Các Vấn Đề Toàn Cầu Canada (GAC) và Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) đồng thực hiện.

Giám đốc HTX Nông nghiệp và du lịch Nà Hẩu (thứ 3 hàng thứ nhất từ phải sang) trong buổi triển lãm và họp báo Công bố 30 tổ chức kinh doanh tạo tác động xã hội (SIB) tham gia “Chương trình đồng hành khôi phục sau Covid-19 năm 2023”

 

 

 

Đối tượng hỗ trợ của Chương trình này, là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, đang kinh doanh tạo tác động tích cực, hướng tới giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường. Đặc biệt, ưu tiên các đơn vị đang tạo cơ hội việc làm/cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho phụ nữ, và các nhóm yếu thế khác như người dân tộc thiểu số, cộng đồng đa dạng giới, người khuyết tật, người nghèo… hoặc có các sản phẩm, dịch vụ hướng tới bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, áp dụng kinh tế tuần hoàn…

 

 

 HTX Nông nghiệp và Du lịch Nà Hẩu thành lập năm 2019, sau 4 năm hoạt động, đến nay HTX đã và đang tiếp tục khẳng định là một tổ chức sản xuất, kinh doanh tạo tác động xã hội, với những kết quả đáng ghi nhận, đó là: Liên kế các hộ đồng bào dân tộc thiểu số làm homestay; liên kết chuỗi giá trị cá tầm; tạo việc làm thường xuyên các thành viên HTX với thu nhập 6,5 triêu/tháng; hỗ trợ trên 20 phụ nữ dân tộc Mông có việc làm thời vụ; Doanh thu của HTX hàng năm đều tăng trưởng. Hiện HTX có 2 sản phẩm OCOP, đó là: Sản phẩm OCOP 4 sao điểm du lịch Cộng đồng Bản Tát – Nà Hẩu và sản phẩm OCOP 3 sao Cá tầm Nà Hẩu, góp phần tích cực phát triển kinh tế -xã hội tại địa phương./.