Yên Bái thành lập mới 261 tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp do thanh niên làm chủ

0
109

Yên Bái hiện có trên 185 nghìn người từ 16 – 30 tuổi, chiếm khoảng gần 22% dân số toàn tỉnh. Trong đó, nữ thanh niên chiếm 47,1%, thanh niên đang đi học chiếm 17,1%, thanh niên là dân tộc thiểu số chiếm 65,9%, thanh niên trực tiếp tham gia lao động chiếm 76%; bằng 27,1% tổng số lao động toàn tỉnh.

Các tổ chức Đoàn trong toàn tỉnh đã có nhiều hình thức hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tế của thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

Các tổ chức Đoàn trong toàn tỉnh đã có nhiều hình thức hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tế của thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

 

 

Tỉnh đoàn Yên Bái xác định đồng hành cùng thanh niên trên con đường khởi nghiệp, lập nghiệp và phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong chuyển đổi số là những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của tổ chức Đoàn.
Theo đó, các hoạt động hỗ trợ được xác định khá toàn diện, phù hợp với nhu cầu thực tế của thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, bao gồm: tổ chức các lớp tập huấn khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp cho ĐVTN; tổ chức diễn đàn, cuộc thi thanh niên Yên Bái sáng tạo khởi nghiệp; hỗ trợ vốn vay cho thanh niên để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm; hỗ trợ đào tạo, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; hỗ trợ ý tưởng, dự án khởi nghiệp tham gia cuộc thi, ngày hội sáng tạo khởi nghiệp cấp quốc gia, khu vực.
Từ năm 2021 đến nay, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã thực hiện trên 350 hoạt động tuyên truyền, xây dựng trên 400 tin bài, phóng sự phản ánh hoạt động của ĐVTN và tổ chức Đoàn tham gia phát triển kinh tế xã hội, giới thiệu những tấm gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu; tuyên truyền đến gần 12.900 lượt ĐVTN các kiến thức giúp nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Cuộc thi ý tưởng, dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh Yên Bái lần thứ II – III, thu hút 423 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của ĐVTN. Cuộc thi ý tưởng, khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên tỉnh Yên Bái lần thứ I – II, thu hút 901 ý tưởng, dự án tham gia.
Toàn tỉnh cũng đã tổ chức 6 diễn đàn, tọa đàm thanh niên khởi nghiệp và học sinh, sinh viên khởi nghiệp thu hút 1050 ĐVTN, học sinh, sinh viên tham gia; tổ chức 2 lớp tập huấn xây dựng, phát triển mô hình kinh tế tập thể, 17 lớp tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng, khởi nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh cho 1.185 ĐVTN.
Các cấp bộ Đoàn vận động ĐVTN thành lập mới 201 tổ hợp tác, 30 hợp tác xã, 30 doanh nghiệp; thông qua nguồn vốn ủy thác tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Đoàn thanh niên quản lý đã giúp đỡ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ đạt 853 tỷ đồng với 428 tổ tiết kiệm và vay vốn, 14.760 hộ vay; quản lý, cho vay nguồn vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm kênh Trung ương Đoàn trên 1,1 tỷ đồng với 20 dự án của thanh niên.
Theo Báo Yên Bái