Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Liên minh HTX tỉnh Yên Bái (14/4/1994- 14/4/2024)

0
112

Ngày 14/9/2023, Liên minh HTX tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch số 262/KH-LMHTX về việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Liên minh HTX tỉnh Yên Bái (14/4/1994- 14/4/2024). Kèm với đó là bản: ĐĂNG KÝ THI ĐUA Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái (14/4/1994 – 14/4/2024)

Xem chi tiết tại đây: KH TỔ CHỨC CÁC HĐ KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY TL LIÊN MINH HTX TỈNH YÊN BÁI (1)

ĐĂNG KÝ THI ĐUA KN 30 NĂM NGÀY TL LMHTX YÊN BÁI (2)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here