Khẩu hiệu chuyển đổi số -2022

0
220

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái ban hành khẩu hiệu và các hình ảnh tuyên truyền về Chuyển đổi số tỉnh Yên Bái năm 2022.

Xem chi tiết tại đây:Khẩu hiệu chuyển đổi số