Tuyên truyền Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xoè Thái” và khai mạc Lễ hội VHDL Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022

0
219

   Tuyên truyền Lễ đón
nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật
Xoè Thái” và khai mạc Lễ hội VHDL Mường
Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt
ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022