Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng Khối thi đua các Hội đặc thù 6 tháng đầu năm 2022

0
203

Ngày 5/7, đồng chí Phạm Ngọc Hữu – Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh HTX tỉnh Yên Bái đã dự Hội sơ kết công tác Thi đua khen thưởng Khối thi đua các Hội đặc thù 6 tháng đầu năm 2022. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh – Đơn vị Trưởng Khối thi đua các Hội đặc thù chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị còn có Lãnh đạo và cán bộ chuyên trách công tác thi đua – khen thưởng của các tổ chức Hội.

Quang cảnh Hội nghị

 

 

Khối thi đua các Hội đặc thù có 11 cơ quan, đơn vị, hoạt động trên các lĩnh vực khác nhau, song đều quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn theo từng lĩnh vực, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

 

6 tháng đầu năm 2022, các đơn vị trong Khối đã được khen thưởng:  3 Cờ thi đua gồm: 01 Cờ của UBND tỉnh (Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh); 02 cờ của Trung ương Hội (01 cờ của Hội Khuyến học và 01 Cờ của Hội chữ thập đỏ). 117 Bằng khen gồm: 28 Bằng khen của UBND tỉnh; 89 Bằng khen của Hội Trung ương. 37 Kỷ niệm chương của các ngành.

Cùng với đó, có 4 đơn vị được khen thưởng “Tập thể hoàn thành xuất sắc trong thực hiện Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy”, gồm: Liên minh HTX tỉnh, Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Hội Chữ thập đỏ, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh.

 

 

 

Để góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2022. Khối thi đua các Hội đặc thù tiếp tục làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn theo từng lĩnh vực, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc./.