Liên minh HTX tỉnh tổ chức sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 5

0
213

Sáng ngày 15/5/2023, Chi bộ Liên minh HTX tỉnh Yên Bái tổ chức sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 5. Dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt có các đồng chí trong Ban Cấp hành Chi bộ và toàn thể đảng viên của Chi bộ, đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Bí thư Chi bộ chủ trì hội nghị.

Quang cảnh buổi sinh hoạt định kỳ tháng 5/2023

 

 

 

Tại hội nghị, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã được nghe đồng chí Phạm Ngọc Hữu – Phó Bí thư Chi bộ thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 4, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo tháng 5.

 

Đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Bí thư Chi bộ đánh giá tình hình tư tưởng, việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Đồng thời, quán triệt các Nghị quyết và văn bản của Trung ương Đảng, của Tỉnh uỷ Yên Bái và của Đảng uỷ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, cu thể:(1).Quyết định số 1555/QĐ-ĐUK ngày 7/4/2023 của Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phê duyệt, rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ diện BTV Đảng uỷ Khối quản lý của Chi bộ Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025 và 2025 -2030; (2). Kế hoạch số 120/KH/TU ngày 26/4/2023 của Tỉnh uỷ Yên Bái về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 34-NQ/TW ngày 9/01/2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII, của Đảng (Nghị quyết số 34).

Đồng chí Bí thư Chi bộ đã quán triệt đến toàn thể đảng viên trong Chi bộ về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, phương châm, nguyên tắc đường lối đối ngoại; một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII, của Đảng, theo tinh thần Nghị quyết số 34 với mục tiêu: “Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc; bảo đảm vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN); giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển Đất nước; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực bên ngoài để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIII, của Đảng đề ra; không ngừng nâng cao tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế của Đất nước”. Thực hiện trường phái “Ngoại giao cây tre”, “dĩ bất biến, ứng vạn biến” – nền ngoại giao thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam, đó là: Mềm mại, khôn khéo, nhưng rất kiên cường, quyết liệt; linh hoạt sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định can trường trước mọi thử thách khó khăn vì độc lập dân tộc, vì tự do hạnh phúc của Nhân dân.

 

 

Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí đảng viên đã phát biểu ý kiến, một số ý kiến tham gia đề xuất nội dung, giải pháp nhằm góp phần thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ và nhiệm vụ chuyên môn của Cơ quan Liên minh HTX tỉnh.

 

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Chi bộ yêu cầu tập thể Chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần đoàn kết, tinh thần tự phê bình và phê bình, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

 

 

Cuối buổi sinh hoạt, Chi bộ Liên minh HTX tỉnh đã thực hiện thủ tục xét chuyển Đảng chính thức cho đảng viên dự bị Trần Thế Tuấn./.