Liên minh HTX tỉnh tổ chức tập huấn nội bộ nâng cao kỹ năng tư vấn, hỗ trợ phát triển Kinh tế tập thể cho toàn thể cán bộ, nhân viên

0
369

Để Kinh tế tập thể mà nòng cốt là các HTX trên địa bàn tỉnh phát triển hiệu quả hơn trong tình hình mới. Ngày 11/5/2023 Liên minh HTX tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng tư vấn, hỗ trợ phát triển Kinh tế tập thể, HTX cho toàn thể cán bộ, nhân viên.

Quang cảnh Buổi tập huấn

 

 

Tại lớp tập huấn, cán bộ, nhân viên trong cơ quan Liên minh HTX tỉnh đã được nghe các đồng chí trong Thường trực Liên minh HTX và đồng chí Trưởng phòng Nghiệp vụ – Kiểm tra định hướng, truyền đạt, hướng dẫn những kiến thức liên quan đến nghiệp vụ, chuyên môn trong công tác tư vấn, vận động, hỗ trợ về phát triển kinh tế tập thể, với các  trọng tâm: Công tác tư vấn, hỗ trợ thành lập mới HTX; việc tư vấn, hỗ trợ các HTX tiếp cận và thụ hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ ưu đãi của tỉnh Yên Bái theo Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh Yên Bái ban hành một số chính sách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025 (Hỗ trợ thành lập mới HTX; Hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại HTX; Hỗ trợ đào tạo; Hỗ trợ kinh phí tham gia hội chợ, triển lãm trong nước; Hỗ trợ kinh phí thuê địa điểm và vận hành một số điểm giới thiệu, bán sản phẩm); việc tư vấn, hỗ trợ các HTX, Doanh nghiệp thành viên trong xây dựng hồ sơ sản phẩm đề nghị công nhận sản phẩm OCOP theo các quy định mới của Trung ương và của tỉnh Yên Bái…

 

Thảo luận tại buổi tập huấn, các đồng chí cán bộ, nhân viên đã phát biểu ý kiến và nêu các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong công tác tư vấn, hỗ trợ thực tế tại các tổ chức kinh tế tâp thể. Các đồng chí trong Thường trực Liên minh HTX tỉnh đã định hướng và giải đáp những vấn đề, nội dung còn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ của các cán bộ, nhân viên trong cơ quan.

 

 

Những kiến thức tại buổi tập huấn đã phần nào giúp các cán bộ, nhân viên trong cơ quan nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới. Trong thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng tư vấn, hỗ trợ phát triển Kinh tế tập thể cho cán bộ, nhằm thực hiện tốt công tác tư vấn, hỗ trợ phát triển KTTT, góp phần hỗ trợ cho KTTT phát triển hiệu quả trong giai đoạn mới./.