Liên minh HTX tỉnh Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

0
391

Sáng ngày 07/01/2023, Liên minh HTX tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh chủ trì Hội nghị cùng toàn thể cán bộ, nhân viên dự Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

 

Năm 2022, Liên minh HTX tỉnh đã triển khai hiệu quả công tác tham mưu xây dựng và phát triển KTTT; công tác tuyên truyền, vận động; định hướng, công tác tư vấn, hỗ trợ cho các tổ chức KTTT; thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên; hỗ trợ nhiều HTX vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX, tổ chức các khóa bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các HTX. Trong năm, đã chủ trì và phối hợp với các sở, ngành, địa phương thành lập mới 97 HTX đạt 121,2% và 627 Tổ hợp tác đạt 209% so với Kế hoạch Tỉnh giao. Cùng với đó, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các HTX, THT ngày càng được  nâng cao, hiện có trên 320 HTX hoạt động hiệu quả, bền vững chiếm trên 61% tổng số HTX đang hoạt động; tư vấn, hỗ trợ xây dựng 06 sản phẩm OCOP cho 5 HTX đạt 120% Kế hoạch tỉnh giao.

Cùng cả hệ thống chính trị của tỉnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững. Trong năm, đơn vị đã kết nối vận động ủng hộ được trên 300 triệu đồng, để thực hiện công tác an sinh xã hội và hỗ trợ, giúp đỡ 27 hộ thoát nghèo thuộc xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, đạt 180% Kế hoạch.

Với vai trò nòng cốt, dẫn dắt phát triển KTTT, Liên minh HTX tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao Chỉ số Hạnh phúc cho thành viên, người lao động trong khu vực KTTT. Đồng thời tổ chức các phong trào thi đua rộng khắp, tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy mục tiêu nâng cao Chỉ số Hạnh phúc lan tỏa và thấm sâu vào đời sống thành viên, người lao động và Nhân dân.

Năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu thành lập mới 80 HTX, khuyến khích các HTX xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực, hỗ trợ tích cực cho Kinh tế hộ phát triển. Thành lập mới 300 Tổ hợp tác, khuyến khích các tổ hợp tác đủ điều kiện phát triển thành HTX, 100% HTX thành lập mới tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật HTX; 100% số HTX tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật HTX; 100% thành viên làm công tác quản lý trong các tổ chức KTTT thành lập mới hàng năm được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về quản lý và nghiệp vụ chuyên môn; Có 61% trở lên tổng số HTX đang hoạt động từ loại khá trở lên; có 25% trở lên thành viên làm công tác quản lý HTX tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên trong tất cả các ngành, lĩnh vực. Thu nhập bình quân của thành viên và người lao động trong HTX đạt 63 triệu đồng/người/năm trở lên; đối với Tổ hợp tác đạt 45 triệu đồng/người/năm trở lên; tạo việc làm cho khoảng 9.600 lao động thường xuyên trong các HTX.

 

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ này, Liên minh HTX tỉnh tích cực thực hiện các giải pháp để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Chương trình hành động số 135-CTr/TU, đồng thời tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương hỗ trợ, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX trên địa bàn; bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các HTX, phấn đấu nâng cao Chỉ số Hạnh phúc trong khu vực Kinh tế tập thể tỉnh theo Nghị quyết XIX Đảng bộ tỉnh.

        Nhân dịp này, Liên minh HTX tỉnh đã trao tặng Kỷ niệm Chương “Vì sự nghiệp phát triển Hợp tác xã” cho đồng chí Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh; đồng thời trao tặng các Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể trực thuộc và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022./.

Đ/c Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển HTX”cho  đ/c Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

 

Đ/c Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh trao tặng Danh hiệu Tập thể Lao động tiến tiến cho đại diện các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc

 

Đ/c Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh trao tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho đ/c Nguyễn Đức Lâm – Phó Chủ tịch, Giám đốc Trung tâm tư vấn hỗ trợ thành viên

 

Đ/c Nguyễn Đức Lâm – PCT Liên minh HTX tỉnh trao tặng Danh hiệu Lao động tiến tiến cho các cá nhân

 

Đ/c Phạm Ngọc Hữu- PCT Liên minh HTX tỉnh trao tặng Giấy khen của Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho 3 cá nhân