Liên minh HTX tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022

0
521

Ngày 24/01/2022, Liên minh HTX tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh chủ trì Hội nghị cùng toàn thể cán bộ, viên chức dự Hội nghị.

 

Năm 2021, Liên minh HTX tỉnh đã triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; công tác tư vấn, hỗ trợ cho các tổ chức KTTT; thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên; hỗ trợ nhiều HTX vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các HTX. Trong năm, đã chủ trì và phối hợp với các sở, ngành, địa phương thành lập mới 87HTX đạt 134% và 1.183/1000 Tổ hợp tác đạt 118,3% so với kế hoạch. Cùng với đó, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các HTX, THT ngày càng được  nâng cao, hiện có 309 HTX hoạt động hiệu quả, bền vững, có 30 HTX chuyển đổi thành công thành HTX kiểu mới, đạt 150% kế hoạch tỉnh giao; xây dựng thành công 05 mô hình HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị, đạt 166,7% kế hoạch tỉnh giao, bên cạnh đó, tư vấn, hỗ trợ xây dựng 05 sản phẩm OCOP cho 4 HTX đạt 100% kế hoạch tỉnh giao.

 

Cùng cả hệ thống chính trị của tỉnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững. Trong năm, đơn vị đã hỗ trợ được 25 hộ nghèo thuộc xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu thoát nghèo bền vững, đạt 166,7% kế hoạch.

 

Với vai trò nòng cốt, dẫn dắt phát triển KTTT, Liên minh HTX đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao Chỉ số hạnh phúc cho thành viên, người lao động trong khu vực. Đồng thời tổ chức các phong trào thi đua rộng khắp, tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy mục tiêu nâng cao Chỉ số hạnh phúc lan tỏa và thấm sâu vào đời sống.

Ảnh minh họa

 

 

 

Năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu thành lập mới 80 HTX, khuyến khích các HTX xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực, hỗ trợ tích cực cho kinh tế hộ phát triển. Thành lập mới 300 tổ hợp tác, khuyến khích các tổ hợp tác đủ điều kiện phát triển thành HTX, 100% HTX thành lập mới tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật HTX.

 

100% thành viên làm công tác quản lý trong các tổ chức KTTT thành lập mới hàng năm được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về quản lý và nghiệp vụ chuyên môn.

 

Có từ 62% tổng số HTX đang hoạt động đạt từ loại khá trở lên; trên 22% thành viên làm công tác quản lý HTX tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên trong tất cả các ngành, lĩnh vực. Thu nhập bình quân của thành viên và người lao động trong HTX đạt từ 60 triệu đồng/người/năm trở lên; đối với THT đạt từ 45 triệu đồng/người/năm trở lên; tạo việc làm cho trên 9.000 lao động thường xuyên trong các HTX…

 

Để hoàn thành các mục tiêu này, Liên minh HTX tỉnh tích cực thực hiện các giải pháp để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Chương trình hành động số 56-CTr/TU, đồng thời tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương hỗ trợ, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX trên địa bàn; bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các HTX, phấn đấu nâng cao chỉ số hạnh phúc trong khu vực Kinh tế tập thể tỉnh theo Nghị quyết XIX Đảng bộ tỉnh.

 

Nhân dịp này, Liên minh HTX tỉnh đã trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể trực thuộc và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Đ/c Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh trao khen thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho đ/c Nguyễn Đức Lâm – Giám đốc Trung tâm tư vấn hỗ trợ thành viên

 

Đ/c Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh trao khen thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến cho các cá nhân

Đ/c Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh trao thưởng cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy

 

Đ/c Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh trao Giấy khen và phần thưởng cho đồng chí Trần Thế Tuấn – Trung tâm tư vấn hỗ trợ thành viên vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình kết nối cung cầu của Liên minh HTX Việt Nam