Liên minh HTX tỉnh và các đơn vị thành viên tự khẳng định mình qua thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy

0
361

Theo Chương trình hành động 18 của Tỉnh ủy năm 2021, Liên minh HTX được giao 03 chỉ tiêu nhiệm vụ, với tinh thần đoàn kết và quyết tâm chính trị cao, đơn vị đã chủ động bổ sung thêm 02 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện đảm bảo sát với nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đến ngày 27/12/2021, Liên minh HTX tỉnh đã hoàn thành toàn diện, vượt mức 5/5 chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Ảnh minh họa

 

 

 

Nổi bật là công tác chủ trì tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 57/30 HTX, đạt 190% so với kế hoạch (30 HTX/năm). Bên cạnh đó Liên minh HTX tỉnh còn phối hợp với các sở, ngành, địa phương tư vấn, hỗ trợ thành lập mới các HTX, Tổ hợp tác, năm 2021 toàn tỉnh thành lập mới 84/60 HTX đạt 140% và 1.183/1000 THT đạt 118,3% so với kế hoạch, các HTX, THT thành lập mới hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực và đảm bảo theo đúng quy định của Luật HTX năm 2012.

 

 

Song hành với phát triển nhanh về số lượng, là chất lượng, hiệu quả hoạt động của các HTX, THT ngày càng được nâng cao. Đến ngày 24/12/2021 có 309 HTX hoạt động hiệu quả, bền vững đạt 123,6% kế hoạch tỉnh giao (250 HTX); 30 HTX chuyển đổi thành công thành HTX kiểu mới, đạt 150% kế hoạch tỉnh giao (20 HTX); xây dựng thành công 05 mô hình HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị, đạt 166,7% kế hoạch tỉnh giao (3 HTX).

Để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên, Liên minh HTX tỉnh thực hiện phương châm:“Đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả” của Chương trình hành động 18 với nhiều giải pháp đồng bộ như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, cơ chế, chính sách của Nhà nước để các HTX tiếp cận và được thụ hưởng các nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, đồng thời tích cực, chủ động trong công tác tư vấn, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, địa phương rà soát, theo dõi tình hình hoạt động của các HTX, THT trên địa bàn để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho các HTX,THT, đã tư vấn cho nhiều HTX tiếp cận vốn vay từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh và của Trung ương với tổng dư nợ là: 18,905 tỷ đồng; tích cực tìm kiếm, phối hợp với các Trung tâm Xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ các HTX kết nối, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp… Từ đó, các tổ chức KTTT tỉnh đã thích ứng tốt với dịch bệnh, phát huy tiềm năng và tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho thành viên và người lao động trong khu vực.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh thăm mô hình trồng cây Ngưu Bàng Tử của HTX dịch vụ thương mại Quỳnh Anh (Văn Chấn)

 

 

 

Với mong muốn các sản phẩm OCOP ngày càng lan tỏa sâu rộng tới cộng đồng, năm 2021 Liên minh HTX tỉnh đã tiến hành rà soát, khảo sát lựa chọn các sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn, phù hợp với danh mục phân loại sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm của tỉnh; đồng thời nắm bắt nhu cầu của các đơn vị thành viên về xây dựng sản phẩm OCOP. Từ đó, lựa chọn và hỗ trợ các HTX đăng ký và xây dựng hồ sơ sản phẩm OCOP với cấp có thẩm quyền, đồng thời đơn vị phối hợp với Phòng Nông nghiệp cấp huyện tư vấn, hỗ trợ xây dựng 05 sản phẩm cho 04 HTX đáp ứng yêu cầu. Đến nay, đã hoàn thành hỗ trợ xây dựng 05 sản phẩm cho các đơn vị thành viên, đạt 100% kế hoạch tỉnh giao, đó là: Quế điếu thuốc Hòa Cuông và Bột quế Hòa Cuông của Hợp tác xã Quế Khánh Thành; sản phẩm mật ong của HTX Mạnh Thắng, huyện Trấn Yên; sản phẩm Chuối Ngự Tiến Yên Hợp của HTX nông lâm nghiệp Cường Vui và sản phẩm Bún khô của HTX Thanh Mai – huyện Văn Yên được xếp hạng OCOP 3 sao cấp tỉnh.

 

 

 

 

“Kiểm tra, thẩm định, đánh giá thực chất tính hiệu quả của các Tổ hợp tác (THT) được thành lập mới trong năm 2019, 2020, báo cáo kết quả với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Tỉnh giao năm 2021. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã phối hợp với UBND cấp huyện rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động của các THT, đánh giá thực chất tính hiệu quả của các THT được thành lập mới trong năm 2019, 2020, kết quả: Năm 2019, 2020 trên toàn tỉnh đã thành lập mới được 3.587 THT, với trên 21.500 thành viên, các THT hoạt động trên các lĩnh vực, ngành nghề thế mạnh của địa phương. THT hoạt động hiệu quả: 2.376 tổ; THT hoạt động trung bình: 354 tổ; THT hoạt động chưa hiệu quả: 495 tổ; THT ngừng hoạt động: 362 tổ (Đã báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ tỉnh ủy theo quy định).

 

 

Cùng cả hệ thống chính trị của tỉnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững. Năm 2021, Liên minh HTX được Tỉnh được giao vận động, hỗ trợ, giúp đỡ 15 hộ thoát nghèo tại xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, Liên minh HTX tỉnh đã vận động cán bộ, viên chức, thành viên, người lao động trong khu vực KTTT; các tổ chức, cá nhân hảo tâm hỗ trợ các hộ thoát nghèo bền vững với các việc làm cụ thể như: Tập huấn kỹ thuật sản xuất một số cây trồng chủ lực của xã; tuyên truyền, vận động người dân tham gia phát triển KTTT để phát triển sản xuất; hỗ trợ vật liệu xây dựng để cứng hóa nền nhà, sửa chữa nhà cửa, xây chuồng trại và công trình vệ sinh; hỗ trợ lợn giống, gà giống… Kết quả, đến hết năm 2021 đã hỗ trợ được 25 hộ nghèo thuộc xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu thoát nghèo bền vững, đạt 166,7% kế hoạch.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh trao lợn giống cho các hồ nghèo tại Thôn Tấu Trên, xã Trạm Tấu huyện Trạm Tấu để các hộ nghèo phát triển chăn nuôi giảm nghèo bền vững

 

 

 

 

Vì hạnh phúc của nhân dân, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025 đặt mục tiêu Chỉ số hạnh phúc tăng khoảng 15% trong 5 năm. Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 10/5/2021 của Tỉnh ủy về việc. nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2021 đặt mục tiêu phấn đấu chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2021 đạt 57,3%, tăng so với năm 2020. Trong đó, bao gồm các tỷ lệ hài lòng trong cuộc sống, chất lượng khám chữa bệnh, các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiệm y tế…

Với vai trò nòng cốt, dẫn dắt phát triển KTTT, Liên minh HTX đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho thành viên, người lao động trong khu vực. Đồng thời tổ chức các phong trào thi đua rộng khắp, tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc lan tỏa và thấm sâu vào đời sống. Năm 2021, Liên minh HTX tỉnh đã tiến hành khảo sát, đánh giá chỉ số hạnh phúc đối với HTX, thành viên và người lao động (về đời sống kinh tế vật chất, tiền lương và các chế độ phúc lợi cho người lao động, nhu cầu hưởng thụ văn hóa, thực hiện các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh thực phẩm…). Qua khảo sát, đánh giá, cán bộ, viên chức, thành viên và người lao động trong khu vực cơ bản hài lòng với mức sống hiện tại.

 

Tin tưởng rằng, với những kết quả, thành tựu đã đạt được trong năm 2021, với niềm tin và khí thế mới, Liên minh HTX tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao nhất, năng động, sáng tạo hơn nữa để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2022, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Yên Bái./.