Liên minh HTX tỉnh Yên Bái hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động 135 của Tỉnh uỷ

0
518

Theo Chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, Liên minh HTX tỉnh được giao thực hiện 7 nhiệm vụ chung của Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; 8 chỉ tiêu, nhiệm vụ trực tiếp thực hiện. Với tinh thần đoàn kết và quyết tâm chính trị cao, đến nay Liên minh HTX tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

 

Nhận thức tầm quan trọng và ý nghĩa chính trị đặc biệt của Chương trình hành động số 135 của Tỉnh uỷ (CTHĐ số 135), Liên minh HTX tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị trong Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện CTHĐ số 135 kịp thời và đồng bộ toàn diện 7 nhiệm vụ chung mà Tỉnh ủy giao, bằng những giải pháp và cách làm hiệu quả thông qua công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, thành viên, người lao động và Nhân dân cùng đồng thuận thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong CTHĐ số135.

 

Cùng với đó, với phương châm hành động “Quyết liệt, sáng tạo, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả”. Đến nay, Liên minh HTX tỉnh đã hoàn thành toàn diện, vượt mức 8 chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tỉnh giao tại CTHĐ số135.

Đồng chí Cao Xuân Thu Vân – Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thế Phước – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh tìm hiểu các sản phẩm Quế của HTX Quế Khánh Thành (huyện Trấn Yên)

 

 

Nổi bật là công tác chủ trì tư vấn, hỗ trợ thành lập mới HTX, năm 2023 Liên minh HTX tỉnh đã chủ trì thành lập 89 HTX, đạt 297% Kế hoạch tỉnh giao (30 HTX) trong tổng số HTX thành lập mới toàn tỉnh năm 2023 là 104/80 HTX, đạt 130% Kế hoạch tỉnh giao (80HTX/năm) và 570 Tổ hợp tác đạt 190% Kế hoạch (300 THT).

 

Đồng thời, Liên minh HTX tỉnh đã chủ động rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các HTX, Tổ hợp tác hiện có, để có phương án tư vấn, hỗ trợ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị. Các phòng, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX tỉnh đã thường xuyên bám sát cơ sở để kịp thời nắm bắt tình hình, để tư vấn, hỗ trợ và dẫn dắt các đơn vị thành viên trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Kết quả sau rà soát đánh giá có 62% số HTX, và trên 50% số THT hoạt động có hiệu quả.

 

Để duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị thành viên, Liên minh HTX tỉnh đã chủ động tư vấn, hỗ trợ giúp các HTX, THT tiếp cận và thụ hưởng các chính sách hỗ trợ phát triển KTTT của Trung ương và của tỉnh, đặc biệt là chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 06 của HĐND tỉnh; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và Nhân dân về vị trí, vai trò của KTTT và các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển KTTT trong tình hình mới; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương rà soát, theo dõi tình hình hoạt động của các HTX, THT trên địa bàn để có phương án tư vấn, hỗ trợ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị.

 

Nhiệm vụ 3 mà Liên minh HTX được Tỉnh uỷ giao đó là: “Xây dựng 05 mô hình HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị”:Trong năm, đơn vị đã triển khai hỗ trợ xây dựng 10 mô hình HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị, đạt 200% Kế hoạch tỉnh giao: Trong đó, hỗ trợ 03 mô hình HTX đổi mới công nghệ vào sản xuất; 02 mô hình HTX chăn nuôi bò và dê theo chuỗi giá trị; 05 mô hình HTX ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong phát triển sản xuất gắn với du lịch và dịch vụ.

 

Bám sát nhiệm vụ Tỉnh ủy giao trong CTHĐ số 135, Liên minh HTX tỉnh đã chủ động rà soát, khảo sát để lựa chọn các sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Năm 2023, đã đăng ký hỗ trợ xây dựng hồ sơ OCOP cho 05 sản phẩm của các HTX trên địa bàn tỉnh. Kết quả năm 2023, đã hoàn thành hỗ trợ 11 sản phẩm OCOP được cơ quan chức năng xếp hạng 3 sao, đạt 220% Kế hoạch Tỉnh giao. Ngoài ra, Liên minh HTX tỉnh còn hỗ trợ các HTX xây dựng hồ sơ đánh giá lại 08 sản phẩm OCOP đảm bảo đúng quy định.

 

 

Với nhiệm vụ: Chuyển đổi 20 HTX thành HTX kiểu mới, đến nay đã chuyển đổi thành công 26 HTX thành HTX kiểu mới, đạt 130% Kế hoạch với các giải pháp: Chủ động đẩy mạnh hỗ trợ các HTX ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương tham mưu, đề xuất với Tỉnh tháo gỡ khó khăn cơ chế, chính sách về đất đai, về thuế, vốn vay… Phối hợp với các sở, ngành, địa phương hướng dẫn xử lý, giải thể các HTX ngừng hoạt động kéo dài. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách đào tạo và thu hút cán bộ có trình độ về công tác tại các HTX. Tạo điều kiện cho HTX tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn…

 

Để tổ chức kết nối cung cầu cho các HTX và các đơn vị thành viên hoạt động ngày càng hiệu quả: Liên minh HTX tỉnh đã lựa chọn, giới thiệu trên 260 lượt sản phẩm đặc sản địa phương của các HTX tham gia các Hội chợ trong và ngoài tỉnh. Giới thiệu, kết nối cho các doanh nghiệp tại Hà Nội liên kết hợp tác chăn nuôi, bao tiêu sản phẩm gà H’Mông thương phẩm với sản lượng 4.000 con/tháng cho các HTX chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại giữa Liên minh HTX tỉnh Yên Bái và Liên minh HTX tỉnh Bình Thuận; Ký Biên bản ghi nhớ và giới thiệu trên 50 sản phẩm OCOP của các HTX, Doanh nghiệp tới các HTX, Doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận, Bắc Giang…

 

Năm 2023, tỉnh Yên Bái chọn là năm “bứt phá trong chuyển đổi số”.Thực hiện nhiệm vụ 7 là: “Hỗ trợ các đơn vị thành viên (bao gồm HTX, tổ hợp tác) thực hiện chuyển đổi số (CĐS) trong công tác quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh”. Liên minh HTX tỉnh đã ban hành Kế hoạch CĐS trong khu vực KTTT tỉnh năm 2023, với mục tiêu xác định CĐS là “chìa khóa” tạo động lực cho KTTT phát triển nhanh và bền vững. Đã tích cực hỗ trợ các HTX, Doanh nghiệp thành viên đưa sản phẩm lên các Sàn thương mại điện tử; Tổ chức 10 hội nghị tập huấn cho 700 lượt cán bộ và thành viên HĐQT tậph huấn kỹ năng số cơ bản; vận dụng CĐS vào hoạt động sản xuất, kinh doanh cho các HTX, Quỹ TDND, Doanh nghiệp thành viên; Xây dựng “chợ sản phẩm trực tuyến” của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm cho các HTX, THT … Kết quả, thời gian qua đã có nhiều HTX đã vượt lên khó khăn nội tại thực hiện CĐS phù hợp với hạ tầng sản xuất, hạ tầng công nghệ thông tin và trình độ nhân lực, đáp ứng yêu cầu mới, hướng tới hội nhập và phát triển bền vững.

 

 

Cùng cả hệ thống chính trị của tỉnh tích cực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo bền vững, Liên minh HTX tỉnh Yên Bái đã thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững với nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ 15 hộ tại xã Trạm Tấu, xã Trạm Tấu thoát nghèo với các giải pháp và cách làm hiệu quả đó là: Đơn vị đã tổ chức các cuộc vận động, kêu gọi các đơn vị thành viên, cán bộ, viên chức và người lao động trong khối KTTT cùng chung tay, đồng lòng ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo bằng cả vật chất và tinh thần. Đồng thời, lồng ghép, huy động các nguồn lực từ các chương trình, dự án, nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức KTTT và người dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) mở rộng, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, từng bước giảm nghèo. Kết quả năm 2023 đã phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Liên minh HTX Việt Nam hỗ trợ cho 20 hộ nghèo tại xã Trạm Tấu 20 con bò cái sinh sản giống bản địa và 3.000kg cám thức ăn chăn nuôi với tổng kinh phí là 344,2 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ 85 con Dê giống với giá trị 402 triệu đồng cho các thành viên HTX Dịch vụ tổng hợp Thiên An và người dân là người dân tộc thiểu số tại xã Xuân Lai, huyện Yên Bình để phát triển chăn nuôi theo chuỗi giá trị, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Các hộ nghèo xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu vui vẻ, hân hoan nhận bò giống bản địa và thức ăn chăn nuôi để chăn nuôi theo chuỗi giá trị vươn lên thoát nghèo bền vững

 

 

Tin tưởng rằng, với những kết quả, thành tựu đã đạt được trong năm 2023, với niềm tin và khí thế mới, Liên minh HTX tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao nhất, năng động, sáng tạo hơn nữa, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2024, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Yên Bái./.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here