Liên minh HTX tỉnh Yên Bái tham dự Hội thảo trực tuyến triển khai Luật Hợp tác xã 2023

0
129

Chiều ngày 27/12/2023, Liên minh HTX Việt Nam tổ chức “Hội thảo triển khai Luật HTX năm 2023” trực tiếp và trực tuyến. Dự Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Liên minh HTX tỉnh Yên Bái có các đồng chí trong Thường trực Liên minh HTX tỉnh và toàn thể cán bộ, viên chức của đơn vị.

 

Dự và chỉ đạo Hội thảo tại điểm cầu tại Liên minh HTX Việt Nam có đồng chí Cao Xuân Thu Vân – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam và các đồng chí Uỷ viên BCH Liên minh HTX Việt Nam, Trưởng, Phó các Ban tham mưu, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam khu vực miền Bắc và toàn thể cán bộ, viên chức các Đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam và các điểm cầu tại 63 Liên minh các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Liên minh HTX tỉnh Yên Bái tham dự Hội thảo triển khai Luật HTX năm 2023 tại điểm cầu trực tuyến của đơn vị

 

 

 

Tại Hội nghị đại diện Cục Kinh tế hợp tác và Cục đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã trình bày nội dung cốt lõi và những điểm mới của Luật HTX năm 2023 so với Luật HTX 2012; Trình bày nội dung và xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật HTX năm 2023; dự thảo Nghị định về đăng ký Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX.

 

Thảo luận tại Hội thảo, đại diện cho Liên minh HTX tỉnh Yên Bái, đồng chí Nguyễn Đức Lâm – Phó Chủ tịch đã tham gia góp ý một số ý kiến như sau:

Thứ nhất: Đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật HTX năm 2023. Tại Chương II, Chính sách hỗ trợ của Nhà nước về phát triển Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX: Tại Mục b, Điều 5. Điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước (quy định chi tiết tại Điều 18 Luật HTX). Đề nghị HTX được hỗ trợ khi “Có báo cáo tài chính năm trước liền kề được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập đối với nội dung chính sách hỗ trợ từ 5 tỷ trở lên từ nguồn kinh phí NSNN hỗ trợ trực tiếp cho HTX, liên hiệp HTX”. Dự thảo Nghị định là từ 3 tỷ trở lên.

Còn tại mục c, tiết 5 “Mới thành lập không quá 12 tháng tại địa bàn kinh tế -xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật”. Dự thảo Nghị định là không quá 36 tháng.

Thứ hai: Dự thảo Nghị định về đăng ký Tổ hợp tác, HTX, LHHTX.

– Tại Điều 5: Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện

Đề xuất xem xét giao nhiệm vụ, quyền hạn cấp đăng ký Tổ hợp tác cho UBND cấp xã để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và phù hợp với thực tiễn.

– Về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Đăng ký Tổ hợp tác

Ý 1, Điều 60 quy định: “Người đại diện Tổ hợp tác có trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung đăng ký THT với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi một trong các nội dung sau đây: a)Tên THT, b) Địa chỉ THT, c) Ngành, nghề kinh doanh, d) Số lượng thành viên THT, đ) Tổng giá trị phần góp vốn, e) Phần vốn góp, tỷ lệ vốn góp của thành viên THT…”. Liên minh HTX tỉnh Yên Bái tham gia ý kiến: Các nội dung thay đổi quy định tại điểm d,đ,e Điều này nên quy định tỷ lệ thay đổi là bao nhiêu thì cần đăng ký thay đổi nội dung Đăng ký Tổ hợp tác với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

 

Hội thảo cũng đã có nhiều ý kiến góp ý của các Liên minh HTX các tỉnh, thành phố và đại diện một số HTX vào 2 dự thảo Nghị định.

 

Kết thúc Hội thảo, đại diện Lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam cảm ơn những ý kiến phát biểu tham gia của các đại biểu. Ban soạn thảo, Tổ biên tập (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu và cụ thể hóa vào những quy định, hoàn thiện các văn bản với chất lượng cao nhất, đáp ứng yêu cầu phát triển của thực tiễn, góp phần tạo chuyển biến lớn cho khu vực kinh tế tập thể, các tổ chức kinh tế hợp tác trong thời gian tới./.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here