Liên minh HTX tỉnh Yên Bái: Thành lập Ban Chỉ đạo và ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (29/10/1993 – 29/10/2023)

0
165

Thực hiện Kế hoạch số 778/KH-LMHTX Việt Nam ngày 24/10/2022 của Liên minh HTX Việt Nam về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (29/10/1993- 29/10/2023) (Kế hoạch số 78).

Ảnh minh họa

 

 

Nhằm giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào trong đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái và cán bộ quản lý, thành viên và người lao động trong các tổ chức kinh tế tập thể (KTTT) cùng nhau phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng hệ thống Liên minh HTX vững mạnh, xứng đáng vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, hợp tác xã theo chủ trương của Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng (Khóa XIII) về tiếp tục đối mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới; Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX tỉnh Yên Bái lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

 Cùng với đó, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, viên chức, thành viên và người lao động; tăng cường liên kết, hợp tác và đoàn kết trong công tác, chung tay đóng góp vào sự phát triển KTTT, hợp tác xã.

 

 Ngày 11/11/2022, Liên minh HTX tỉnh Yên Bái thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (29/10/1993- 29/10/2023) gồm 5 thành viên, đồng thời Ban hành Kế hoạch cụ thể, chi tiết để chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 778 của Liên minh HTX Việt Nam, đảm bảo các hoạt động kỷ niệm diễn ra trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức theo đúng các quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành.

 

Xem chi tiết tại đây: