Mù Cang Chải thu hút đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp

0
460

Công tác thu hút đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp là một dấu ấn góp phần làm diện mạo huyện vùng cao Mù Cang Chải ngày càng khởi sắc.

Lãnh đạo huyện Mù Cang Chải kiểm tra mô hình trồng hoa của Hợp tác xã Hoa hồng Nậm Khắt.

Lãnh đạo huyện Mù Cang Chải kiểm tra mô hình trồng hoa của Hợp tác xã Hoa hồng Nậm Khắt.

 

 

 

Là huyện vùng cao còn gặp nhiều khó khăn, nhưng thời gian qua, với nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới tư duy, nhận thức của cả hệ thống chính trị về phát triển kinh tế – văn hóa, xã hội, Mù Cang Chải đã đạt nhiều kết quả nổi bật và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; trong đó, công tác thu hút đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp là một dấu ấn góp phần làm diện mạo huyện vùng cao này ngày càng khởi sắc.
Để làm rõ hơn những bước tiến quan trọng này, phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã có cuộc trao đổi với đồng chí Lê Trọng Khang – Chủ tịch UBND huyện.
PV: Năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng huyện Mù Cang Chải đã hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu đặt ra; trong đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt nhiều kết quả. Vậy, đồng chí cho biết những giải pháp cơ bản thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện?
Đồng chí Lê Trọng Khang: Năm 2022, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và bùng phát vào những tháng đầu quý I năm 2022. Tuy nhiên, huyện đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp chương trình phục hồi phát triển kinh tế – xã hội cùng với sự nỗ lực, thích ứng, đổi mới của các doanh nghiệp, hợp tác xã trong thay đổi chiến lược đầu tư, kinh doanh nên tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn từng bước được phục hồi và trên đà phát triển. Nhờ vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp tục được duy trì và phát triển.
Đặc biệt, trong quá trình tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh, một số cơ sở đã có những thay đổi, lựa chọn phương thức và có những quyết định đầu tư phù hợp trong quá trình hoạt động, nên đã thu được nhiều kết quả.
Đến nay, toàn huyện có 61 doanh nghiệp, 48 hợp tác xã, 649 tổ hợp tác tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tập trung các lĩnh vực: sản xuất công nghiệp, xây dựng, kinh doanh thương mại dịch vụ, sản xuất nông lâm nghiệp và hàng năm giải quyết việc làm ổn định cho trên 2.000 lao động, nộp ngân sách Nhà nước trên 89,7 tỷ đồng, chiếm 66% tổng thu ngân sách của huyện, tăng 5,5% so với cùng kỳ.
Đồng chí Lê Trọng Khang – Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải.
P.V: Có được những kết quả trên, huyện đã có những giải pháp như thế nào để hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp?
Đồng chí Lê Trọng Khang: Cụ thể, huyện đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước; nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận hành chính công cấp huyện và cấp xã; thường xuyên rà soát, cắt giảm các thủ tục không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh; thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, cấp phép xây dựng, thành lập hợp tác xã, đăng ký kinh doanh…
Tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư xử lý các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025.
Cùng với đó, hàng năm, huyện tổ chức các hội nghị đối thoại, gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư trên địa bàn để trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyên vọng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư.
Đặc biệt, huyện công khai thông tin về quy hoạch chi tiết, quy hoạch vùng đến năm 2030, tầm nhìn 2050, định hướng về mục tiêu, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực của huyện trong thời gian tới. Cung cấp các thông tin giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư xây dựng chiến lược kinh doanh, định hướng ngành nghề sản xuất phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu của thị trường, có cơ hội tiếp cận được các chính sách ưu đãi của Nhà nước cũng như phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, huyện.
P.V: Xin đồng chí cho biết, những kết quả trong công tác thu hút đầu tư của huyện?
Đồng chí Lê Trọng Khang: Cùng với việc đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính; triển khai thực hiện đồng bộ, đầy đủ các cơ chế, chính sách nhằm huy động tối đa các nguồn lực từ các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, huyện còn tích cực, chủ động lập danh mục mời gọi, thu hút đầu tư, nhất là đối với các dự án có tiềm năng phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại, phát triển kinh tế rừng gắn với phát triển xanh, giữ gìn môi trường sinh thái bền vững.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh cũng như công tác xúc tiến đầu tư nên số lượng nhà đầu tư đến với huyện Mù Cang Chải tăng nhanh, tạo bước chuyển biến mới về hợp tác và thu hút đầu tư.
Đến nay, trên địa bàn huyện có 15 tập đoàn, công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện khảo sát dự án. Toàn huyện hiện có 30 dự án được cấp chủ trương đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 7.871,8 triệu đồng; trong đó, có 18 dự án đã hoàn thành đầu tư và đưa vào sản xuất, kinh doanh, phát huy hiệu quả trong kinh doanh, đem lại hiệu quả kinh tế – xã hội cho huyện và lợi ích thiết thực cho nhà đầu tư.
P.V: Còn các giải pháp của huyện nhằm thu hút đầu tư trong thời gian tới, thưa đồng chí?
Đồng chí Lê Trọng Khang: Có thể khẳng định, hiện các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện giữ vai trò quan trọng trong việc tạo ra nguồn thu ổn định ngân sách và giải quyết việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương.
Vì vậy, trong thời gian tới, huyện Mù Cang Chải tiếp tục thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã, tạo điều kiện về mọi mặt để hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu nguyện vọng đầu tư phát triển, sản xuất trên địa bàn huyện.
Cụ thể hóa và thực hiện đầy đủ có hiệu quả cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư của nhà nước và của tỉnh đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã. Cùng với đó, triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện.
Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao các tiêu chí trong chỉ số cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận phục vụ hành chính công huyện, cấp xã; kịp thời giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện và lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền.
Hơn nữa, huyện tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn huyện. Thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư và thực hiện tốt kế hoạch “Ngày cuối tuần cùng doanh nghiệp”.
Lãnh đạo huyện Mù Cang Chải tặng hoa cho các doanh nghiệp, hợp tác xã tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2023.
Đồng thời, phối hợp với các ngành của tỉnh để xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, tăng cường quảng bá giới thiệu sản phẩm, hội chợ thương mại. Thường xuyên thông tin đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế của huyện, các chủ trương, chính sách lớn của huyện trong phát triển kinh tế – văn hóa, xã hội, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã với nông dân, vùng nguyên liệu để phát triển các chuỗi giá trị và xây dựng thương hiệu sản phẩm nhằm chung tay xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng Mù Cang Chải ngày càng phát triển.
Theo Báo Yên Bái