Phê duyệt kết quả đánh giá, cấp Giấy chứng nhận cho các sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Yên Bái năm 2023

0
139

CTTĐT – Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định số 2585/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đánh giá, cấp Giấy chứng nhận cho các sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Yên Bái năm 2023.

Sản phẩm trà Bát tiên Bảo Hưng

 

 

Theo đó, phê duyệt kết quả đánh giá, cấp Giấy chứng nhận cho 06 sản phẩm đạt hạng 4 sao gồm: Lục Bách Niên Trà shan tuyết cổ thụ Suối Giàng; Hồng LienShan Trà shan tuyết cổ thụ Suối Giàng; Quế điếu Phúc Long; Miến đao xã Quy Mông; Chè Bát tiên đặc sản Hưng Khánh; Trà Bát tiên Bảo Hưng.

Theo quyết định này, các sản phẩm được công nhận đạt hạng 4 sao được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận, sử dụng biểu trưng của Chương trình OCOP và thứ hạng sao in trên bao bì sản phẩm theo quy định.

Giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP có giá trị trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày 28/12/2023.

 

 

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here