Quý I/2023, Yên Bái thành lập mới 75 doanh nghiệp và 12 Hợp tác xã

0
140

CTTĐT – Quý I/2023, công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, trong đó ưu tiên tập trung hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư, thực hiện dự án tại tỉnh.

Ảnh minh họa.

 

 

Trong quý I, đã cấp chứng nhận đăng ký thành lập cho 75 doanh nghiệp, bằng 22,7% kế hoạch, bằng 100% kịch bản tăng trưởng, giảm 6,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Toàn tỉnh thành lập mới 12 hợp tác xã, bằng 15% kế hoạch, bằng 80% kịch bản tăng trưởng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2022; 52 tổ hợp tác, bằng 17,3% kế hoạch, bằng 86,7% kịch bản tăng trưởng, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có gần 3.000 doanh nghiệp, 660 hợp tác xã, gần 6.000 tổ hợp tác.

Trong quý I/2023, tỉnh Yên Bái đã cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 9 dự án, với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 742 tỷ đồng; điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 8 dự án; chấm dứt hoạt động, thu hồi 3 dự án.

 

 

 

Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái