Tập huấn trực tuyến: Hướng dẫn, sử dụng phần mềm khảo sát, đánh giá, xếp hạng “Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX” năm 2022

0
202

Sáng ngày 21/4/2023, Liên minh HTX tỉnh Yên Bái và các đơn vị thành viên đã tham gia tập huấn trực tuyến: Hướng dẫn, sử dụng phần mềm khảo sát, đánh giá, xếp hạng “Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX” năm 2022 do Uỷ ban Kiểm tra, Liên minh HTX Việt Nam chủ trì. Tại điểm cầu Liên minh HTX tỉnh Yên Bái tham gia tập huấn có đồng chí Phạm Ngọc Hữu – PCT Thường trực, Chủ nhiệm UBKT, chuyên viên thuộc tổ công tác 61 và các đơn vị HTX thành viên.

Quang cảnh buổi tập huấn

 

 

 

Tại buổi tập huấn, các cán bộ, chuyên viên của Cơ quan Liên minh HTX tỉnh và đại diện các đơn vị thành viên đã được Ông Đặng Văn Chính – Uỷ viên UBKT Liên minh HTX Việt Nam hướng dẫn, sử dụng Hệ thống khảo sát chỉ số hài lòng cấp tỉnh năm 2022, đồng thời Liên minh HTX các tỉnh, thành phố và các đơn vi thành viên cũng đã thảo luận, trao đổi, giải đáp các nội dung liên quan đến việc khảo sát, đánh giá, xếp hạng “Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX” năm 2022. Với quyết tâm chính trị rất cao trong việc thực hiện nhiệm vụ của Liên minh hợp tác xã Việt Nam về khảo sát “Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX” năm 2022, tin tưởng rằng Liên minh hợp tác xã tỉnh và các đơn vị thành viên sẽ sớm hoàn thành việc khảo sát trên địa bàn tỉnh Yên Bái./.