Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp với tinh thần đổi mới sáng tạo

0
280
????????????????????????????????????

CTTĐT – Chiều 24/3, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, định hướng lớn trong thời gian tới. Đồng chí Đỗ Đức Duy – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy phát biểu tại buổi làm việc.

 

 

Dự buổi làm việc có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành của tỉnh.

Góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh

Thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp UBND tỉnh cụ thể hóa, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; tham mưu tốt công tác quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (KT-XH) của tỉnh, trong đó đã phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai thực hiện công tác lập Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tham mưu xây dựng và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH, đầu tư công giai đoạn 05 năm 2021-2025 và hằng năm; kịp thời điều chỉnh, bổ sung linh hoạt các kịch bản, nhiệm vụ, giải pháp thích ứng với diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, góp phần vào việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 của tỉnh đã đề ra.

Về công tác quản lý đầu tư, đã tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả Luật đầu tư công; tham mưu ban hành quy định về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy định của trunng ương trong từng thời kỳ và điều kiện cụ thể tại địa phương. Giai đoạn 2021 – 2025 đã tham mưu tập trung bố trí vốn đầu tư thực hiện 26 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư trên 12.742 tỷ đồng. Đến nay đã có 8 dự án mới khởi công. Sở đã tham mưu giúp UBND tỉnh về công tác hỗ trợ doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư; tham mưu ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, kinh tế hợp tác xã, định kỳ tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư qua đó kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh có 585 dự án đầu tư (37 dự án FDI) với tổng vốn đăng ký trên 86.911 tỷ đồng và 465,7 triệu USD; có trên 2.700 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký khoảng 33.500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Sở đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về đấu thầu; vận động, quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, viện trợ không hoàn lại của các tổ chức, cá nhân nước ngoài góp phần nâng cao chất lượng thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng của tỉnh.

 

Đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư luôn phải xác định tâm thế đồng hành cùng doanh nghiệp

 

 

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, sở, ban ngành đề nghị sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành; làm tốt công tác quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư, hỗ trợ các thành phần kinh tế đảm bảo thống nhất và khả thi trong thực hiện. Sở Kế hoạch và Đầu tư cần xác định tâm thế luôn đồng hành cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp, là đầu mối giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp; nghiên cứu đề xuất nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc xin ý kiến vào các dự án đầu tư để giảm thiểu tối đa chi phí và thời gian…

Tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp với tinh thần đổi mới sáng tạo

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy – Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những kết quả tích cực mà tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đạt được, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế của ngành như: Việc triển khai kế hoạch đầu tư công, giải ngân xây dựng cơ bản, nhất là đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đã nước ngoài còn nhiều bất cập, hạn chế, có thời điểm còn chậm; công tác quản lý nhà nước về đầu tư chậm đổi mới, hiệu quả chưa cao; việc đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư có lúc chưa kịp thời…

Đồng chi Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy phát biểu kết luận buổi làm việc

 

 

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị, ngành Kế hoạch và Đầu tư cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trong toàn ngành nhằm phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, khơi dậy ý chí, khát vọng cống hiến vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh Yên Bái.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chế độ công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và năng lực thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên tinh thần hết lòng, hết sức phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chính sách đã ban hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thuộc phạm vi quản lý của ngành; tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp với tinh thần đổi mới sáng tạo, tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động số 56-CTr/TU của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. Trong đó, cần bám sát phương châm hành động của năm là:“Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả” để nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao với kết quả cao nhất.

Đồng chí đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương và đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm đúng tiến độ đã đề ra theo các kết luận, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Chú trọng nghiên cứu, tham mưu sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực đầu tư của Nhà nước; tập trung ưu tiên cho 03 khâu đột phá chiến lược trên tinh thần giảm dần tỷ trọng vốn đầu tư nhà nước, tăng dần tỷ trọng vốn đầu tư ngoài nhà nước, lấy đầu tư công dẫn dắt, thúc đẩy đầu tư theo hướng nguồn lực nhà nước chỉ ưu tiên bố trí cho các công trình, dự án trọng điểm, hệ thống kết cấu hạ tầng cơ bản, thiết yếu, các công trình tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Thường xuyên rà soát, tham mưu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội khi xảy ra những yếu tố biến động, tác động lớn đến phát triển kinh tế – xã hội; điều chỉnh, bổ sung linh hoạt kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Đồng chí Đỗ Đức Duy – Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc

 

Phấn đấu Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 tăng ít nhất từ 02 bậc trở lên

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, đồng chí đề nghị Sở Kế hoạch và đầu tư cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phối hợp chặt chẽ các sở, ngành, địa phương trong việc thẩm định, cấp quyết định chủ trương các dự án đầu tư; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư; rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách liên quan đến đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hộ kinh doanh cá thể; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận chính sách để chính sách thực sự đi vào cuộc sống.

Tập trung nghiên cứu đề xuất phương án sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động tại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước, trọng tâm là các công ty Lâm nghiệp, Lâm trường, Công ty Cổ phần Cấp nước Yên Bái, bảo đảm tuân thủ đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với định hướng của tỉnh và điều kiện thực tiễn của các doanh nghiệp.

Chủ trì phối hợp với các ngành địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), phấn đấu Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 tăng ít nhất từ 02 bậc trở lên, đến năm 2025 thuộc nhóm 20 tỉnh dẫn đầu cả nước.

Đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phấn đấu xây dựng Sở Kế hoạch và Đầu tư gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi số.

Quan tâm làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới, nhất là cán bộ trẻ có tinh thần phấn đấu, đổi mới, sáng tạo; xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Kế hoạch và Đầu tư “chuyên nghiệp, năng động, đổi mới, sáng tạo, hết lòng, hết sức vì sự nghiệp phát triển tỉnh nhà.

 

 

Theo Cỏng TTĐT tỉnh Yên Bái