TÌM ĐỌC VĂN BẢN CẦN THIẾT

0
576

– Ngày 15 tháng 11 năm 2011 Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái ra Quyết định Số: 37/2011/QĐ-UBND về việc Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

– Ngày 02 tháng 12 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định Số: 65/2011/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số: 63/2010/QĐ-TTg Ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.

– Ngày 25 tháng 11 năm 2011 Bộ Tài chính ra thông tư số: 170/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Quyết đinh số: 54/2011/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here