Tổ chức tập huấn các chính sách, Chương trình chuyển đổi số trong quản trị đối với các tổ chức Kinh tế tập thể

0
167

Trong 2 ngày, từ 08-09/12/2022, Liên minh HTX tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn các chính sách, quy định của pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác.

Quang cảnh lớp học

 

 

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe giảng viên của Liên minh HTX Việt Nam, báo cáo viên của Liên minh HTX tỉnh Yên Bái phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và hướng dẫn về các chính sách, cơ chế, quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Yên Bái về phát triển Kinh tế tập thể, Hợp tác xã và Chương trình chuyển đổi số trong quản trị đối với các tổ chức Kinh tế tập thể.

Giảng viên Liên minh HTX Việt Nam truyền đạt tại Lớp tập huấn

 

 

Tham gia tập huấn có 130 học viên là cán bộ quản lý các HTX, Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh, đây là lớp tập huấn có nội dung thiết thực, nhằm giúp các HTX, Tổ hợp tác tiếp cận và thụ hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh Yên Bái về phát triển KTTT; đồng thời nâng cao năng lực điều hành, quản lý, quản trị HTX, góp phần thúc đẩy KTTT, hợp tác xã phát triển bền vững trong thời đại công nghệ 4.0./.