Trấn Yên thành lập mới 40 doanh nghiệp, hợp tác xã

0
299

Trong 6 tháng đầu năm, huyện Trấn Yên đã thành lập mới 28 doanh nghiệp, bằng 70% kế hoạch tỉnh giao, tăng 86,7% so với cùng kỳ; thành lập mới 12 hợp tác xã, bằng 100% kế hoạch tỉnh giao.

Chế biến sản phẩm quế tại Hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên.

Chế biến sản phẩm quế tại Hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên.

 

 

 

Cùng đó, huyện thành lập mới 36 tổ hợp tác, bằng 102% kế hoạch tỉnh giao, tăng 20% so với cùng kỳ và đã có 65 hộ kinh doanh thành lập mới. Toàn huyện thu hút được 3 dự án đầu tư vào địa bàn với số vốn đăng ký 96 tỷ đồng.
Số tăng so với cùng kỳ năm 2022 là 13 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 tổ hợp tác; vượt mục tiêu kịch bản phát triển 6 tháng đầu năm đề ra.
Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn huyện có 249 doanh nghiệp, 97 hợp tác xã, 624 tổ hợp tác, 2.130 hộ kinh doanh và 87 dự án đầu tư, với tổng số vốn đăng ký hoạt động trên 15.600 tỷ đồng.
Với sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền cùng nhiều giải pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã; khu vực kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển theo hướng tích cực, tăng về số lượng, chuyển biến về chất lượng, khẳng định ngày càng rõ nét vai trò động lực quan trọng cho phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng nông thôn mới của địa phương.
Theo Báo Yên Bái