Khai mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX

0
104

Sáng nay – 17/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị lần thứ 20 (mở rộng), sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh và một số nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, quán triệt Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2/2/2023 của Bộ Chính trị và cho ý kiến, quyết định các nội dung theo thẩm quyền.

 

 

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Đức Duy – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

 

 

Sẽ có 18/19 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã nêu một số vấn đề có tính chất gợi mở để các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung nghiên cứu, thảo luận.
Nhấn mạnh về kết quả nổi bật giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Từ sau Đại hội đến nay, những biến động của tình hình kinh tế, chính trị thế giới cùng với tác động của đại dịch Covid-19… đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân. Song, với truyền thống đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển, từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.
Theo đánh giá sơ bộ, sẽ có 6/19 chỉ tiêu hoàn thành vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội, 12/19 chỉ tiêu dự ước hoàn thành, còn 1/19 chỉ tiêu cần tập trung chỉ đạo quyết liệt và có giải pháp tích cực để phấn đấu hoàn thành.
Kinh tế – xã hội phát triển khá toàn diện, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt khá, bình quân từ đầu nhiệm kỳ đạt 7,86%/năm, đưa Yên Bái đứng thứ 3/14 tỉnh trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, cao hơn mục tiêu Nghị quyết Đại hội (7,5%/năm). 6 tháng đầu năm 2023, GRDP ước đạt 6,59%, Yên Bái đứng thứ 5/14 tỉnh trong vùng.
Thu ngân sách nhà nước vượt cao so với dự toán Trung ương giao, tăng đều qua các năm. Năm 2023 phấn đấu đạt 5.200 tỷ đồng, bằng 74,3% mục tiêu đến 2025 theo Nghị quyết Đại hội. Tổng vốn đầu tư phát triển từ đầu nhiệm kỳ đến nay ước đạt 44.880 tỷ đồng, bằng 44,88% mục tiêu Nghị quyết.
Diện mạo đô thị, nông thôn thay đổi theo hướng khang trang, hiện đại. Đến hết năm 2022, toàn tỉnh đã có 99/150 xã (chiếm 66%) đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 78,5% mục tiêu Nghị quyết, có 3/9 đơn vị hành chính cấp huyện đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Văn hóa – xã hội có bước phát triển toàn diện. Chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế không ngừng được nâng lên.
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy phát biểu khai mạc Hội nghị.
Chỉ số hạnh phúc của nhân dân được cải thiện rõ rệt
Các cấp, ngành, địa phương thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững. Đời sống vật chất, tinh thần và đặc biệt là chỉ số hạnh phúc của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Năm 2022, chỉ số hạnh phúc đạt 62,57%, tăng 9,27% so với đầu nhiệm kỳ, bằng 91,6% mục tiêu Nghị quyết.
Quốc phòng – an ninh được củng cố và tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế – xã hội.
Tỉnh cũng đã quan tâm, chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với nhiều cách làm mới sáng tạo, hiệu quả.
Cùng với những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng đã chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh. Đồng chí đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được và phân tích, làm rõ những mặt tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp khả thi để khắc phục hiệu quả.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ thêm những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án, chính sách của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng thời có những đề xuất, kiến nghị những nhiệm vụ, giải pháp căn cơ, bài bản để thực hiện hiệu quả các nghị quyết, đề án, chính sách trong thời gian tới.
Với nhiều nội dung quan trọng tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu, tích cực tham gia ý kiến thảo luận dân chủ, sâu sắc, chất lượng và quyết định khách quan, công tâm để Hội nghị hoàn thành chương trình đề ra.
Quang cảnh Hội nghị.
Tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Đức Duy – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã phát động ủng hộ kinh phí hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
Tiếp đó, các đại biểu nghe trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 (tích hợp kết quả 6 tháng đầu năm 2023); phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; quán triệt Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới;  một số tờ trình của Ban Thường vụ về xây dựng, phát triển thành phố Yên Bái giai đoạn 2021- 2030; về phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025; về phát triển ngành dịch vụ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021- 2025… và một số nội dung khác.
Hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày. Báo Yên Bái sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến bạn đọc.
Theo Báo Yên Bái