Triển khai cung cấp, trao đổi thông tin hỗ trợ doanh nghiệp, HTX trên ứng dụng Công dân số YenBai-S

0
145

Ngày 14/9/2023, Liên minh HTX tỉnh Yên Bái ban hành Văn bản số 261/LMHTX-NV về việc Triển khai cung cấp, trao đổi thông tin hỗ trợ doanh nghiệp, HTX trên ứng dụng Công dân số YenBai-S.

 

Xem chi tiết tại đây:CV số 261 của Liên minh HX tỉnh