Phát động Phong trào thi đua đặc biệt Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Liên minh HTX tỉnh Yên Bái

0
630

Ngày 13/9/2023, Liên minh HTX tỉnh Yên Bái đã phát động Phong trào thi đua đặc biệt Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Liên minh HTX tỉnh Yên Bái (14/4/1994-14/4/2024).

 

Thời gian Đợt Thi đua: Từ tháng 10/2023 đến hết tháng 3/2024.

 

Đây là đợt thi đua có ý nghĩa quan trọng trong toàn ngành, Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái đề nghị các đơn vị thành viên, mỗi cán bộ viên chức và người lao động trong cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, hưởng ứng tham gia, gắn chặt nội dung của Đợt Thi đua với thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao của mỗi cá nhân, đơn vị để đạt thành tích cao nhất.

 

Xem chi tiết tại đây:PHÁT ĐỘNG PTTĐ ĐB KN 30 NĂM NGÀY TL LMHTX YÊN BÁI