Triển khai thực hiện Nghị định 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của Chính Phủ

0
187

Ngày 30/10/2022, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế.

Đề nghị các doanh nghiệp, Hợp tác xã, các tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên bái được biết và thực hiện. Trong quá trình triển khai trường hợp phát sinh các vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh trực tiếp về Cục Thuế (Phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, số điện thoại:02163.856.189; 02163.858.131 để được hỗ trợ, giải đáp.

 

 

Chi tiết xem tại đây:   CV 3643