Tuyên truyền, hướng dân nhân dân đăng ký, kích hoạt, sử dung tài khoản định danh điện tử

0
118

Văn bản số: 1126/STTT-TTBC &XHS ngày 30/6/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 30/6/2023 về việc tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

 

Xem chi tiết tại đây:CVtuyentruyen CT10-UBND