Các chính sách mới về thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023

0
88

Văn bản số:2134-CTYBA-TTHT của Cục Thuế tỉnh Yên Bái ngày 5/7/2023 về việc các chính sách mới về thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023.

Xem chi tiết tại đây:656