V/v hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Bộ Luật Dân sự năm 2015”

0
302

Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015”  tỉnh Yên Bái ban hành Văn bản V/v hưởng ửng cuộc thi trực tuyến. Người tham gia thi trực tuyến theo đường link https://sotuphap.yenbai.gov.vn  và bấm vào banner để tham gia.

Xem chi tiết tại tại đây:CV hưởng ứng cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu BLDS