V/v triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động

0
263

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính Phủ ngày 12/6/2022 của Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động.

Xem chi tiết tại đây:3.CV- Huong dan luong toi thieu vung theo ND 38-2022.v1.4