Văn bản của Liên minh HTX Việt Nam về việc triển khai các Nghị định liên quan đến Luật đất đai

0
249

Liên minh HTX Việt Nam ban hành Văn bản số: 454/LMHTXVN –CSTP ngày 7/6/2023 về việc triển khai Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 3/4/2023 liên quan đến Luật đất đai và Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 về gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất năm 2023.

 

Xem chi tiết tại đây: VB số 454 của Liên minh HTX Việt Nam