Chi bộ Liên minh HTX tỉnh và các Tổ chức Đảng, đảng viên, thành viên khu vực Kinh tế tập thể tỉnh thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

0
292

Ngày 15/6/2023, đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đã dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác giai đoạn 2021-2023 do Đảng uỷ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tinh Yên Bái tổ chức.

Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Ảnh minh hoạ)

 

 

 

Nối tiếp những kết quả trong 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đã được các Cấp uỷ, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh Yên Bái nói chung và Đảng uỷ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nói riêng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện với nhiều đổi mới, nhiều cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực.

Kết quả nổi bật từ việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị có thể nhận thấy rõ nét ở Yên Bái trong những năm qua là sự chuyển biến trong phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; trước hết là người đứng đầu, tập thể Cấp uỷ, Lãnh đạo các cấp. Đó là sự sâu sát, gần dân, sát dân, đối thoại với dân, để giải quyết, tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp, HTX và người dân.

Tại hội nghị sơ kết, đã có 25 mô hình và 17 cá nhân được tuyên dương, khen thưởng trong tổng số trên 500 mô hình đăng ký tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM trong các Cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức và các cá nhân trong toàn tỉnh. Khu vực Kinh tế tập thể, HTX vinh dự có 02 đơn vị trong tổng số 25 mô hình được Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lựa chọn, tôn vinh và khen thưởng, đó là: HTX 6/12 Đào Thịnh (huyện Trấn Yên) và HTX Dịch vụ tổng hợp Kiến Thuận (huyện Văn Chấn).

Đồng chí Đỗ Quang Minh – Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh tặng hoa và trao Giấy khen cho đại diện tập thể HTX 6/12 xã Đào Thịnh – Giám đốc HTX Nguyễn Văn Thắng

 

 

 

Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong khu vực Kinh tế tập thể, Hợp tác xã tỉnh Yên Bái đã để lại nhiều dấu ấn, ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, dần trở thành ý thức tự giác của mỗi tổ chức và từng cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong hệ thống.

 

Cùng với đó, ngay sau khi Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị được ban hành, Chi bộ Liên minh HTX tỉnh, các tổ chức đảng, các đơn vị thành viên và toàn thể đảng viên, người lao động trong khu vực KTTT tỉnh đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, bằng việc xây dựng các Chương trình, Kế hoạch toàn khoá, hàng năm với các nhiệm vụ trọng tâm cần tổ chức triển khai, thực hiện trong suốt giai đoạn 2021-2025, góp phần đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thống nhất, thông suốt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ trong toàn khu vực Kinh tế tập thể tỉnh.

 

Thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Tổ chức đảng, các đơn vị thành viên và toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động khu vực KTTT tỉnh luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đoàn kết, đồng lòng cùng nhau phát triển Kinh tế hợp tác với nhiều hình thức đa dạng, tiến lên làm giàu cho thành viên và nhân dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy hòa nhập xã hội.

 

Nhân dịp này, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Yên Bái cũng đã trao tặng Giấy khen sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, cho 02 mô hình HTX tiêu biểu đại diện cho Khu vực KTTT tỉnh đã đăng ký mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác giai đoạn 2021-2025 với Đảng uỷ Khối đó là: HTX 6/12 Đào Thịnh (huyện Trấn Yên) và HTX Dịch vụ tổng hợp Kiến Thuận (huyện Văn Chấn).

 

Thời gian tới, Chi bộ Liên minh HTX tỉnh, các tổ chức đảng, các đơn vị thành viên và toàn thể đảng viên, người lao động trong khu vực KTTT tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, khơi dậy ý chí, khát vọng đổi mới sáng tạo của các tổ chức, cá nhân khu vực Kinh tế tập thể, HTX tỉnh nhà trong việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX tỉnh Yên Bái (nhiệm kỳ 2020-2025) bằng những việc làm sáng tạo, hành động cụ thể, thiết thực với ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong toàn Khu vực Kinh tế tập thể tỉnh nhà, từ đó có ý nghĩa tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn hệ thống và Nhân dân, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh từng bước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của đời sống xã hội./.