Về việc triển khai Nghị định số 27/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 quy định phí bảo vệ môi trường với khai thác khoáng sản.

0
255

Văn bản số 118/CTYBA-TTHT ngày 13/6/2023 của Cục thuế tỉnh Yên Bái về việc triển khai thực hiện Nghị định số 27/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 quy định phí bảo vệ môi trường với khai thác khoáng sản.

Xem chi tiết tại đây:VB số 118 của Cục thuê YB