Yên Bái có 167 sản phẩm OCOP

0
171

Năm 2022, theo kế hoạch, tỉnh Yên Bái sẽ tiêu chuẩn hóa 35 sản phẩm OCOP. Sau khi tổng hợp nhu cầu của các địa phương, số sản phẩm đăng ký thực hiện năm 2022 là 81 sản phẩm (trong đó có 76 sản phẩm mới và 5 sản phẩm đánh giá lại).

Sản phẩm mật ong của HTX nông nghiệp Minh Bảo, thành phố Yên Bái.

Sản phẩm mật ong của HTX nông nghiệp Minh Bảo, thành phố Yên Bái.

 

 

Đến hết tháng 11/2022, tỉnh đã công nhận được 29/35 sản phẩm, trong đó có 27 sản phẩm 3 sao và 2 sản phẩm 4 sao, đạt 82,8% kế hoạch. Lũy kế toàn tỉnh có 167 sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng và được cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP từ 3 – 4 sao. Hội đồng đánh giá OCOP cấp tỉnh đang tổ chức đánh giá đợt 4 năm 2022 cho 15 sản phẩm OCOP cấp huyện, dự kiến hết tháng 12 sẽ hoàn thành và vượt kế hoạch 35 sản phẩm OCOP.
Thời gian tới, ngành nông nghiệp tỉnh sẽ tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh. Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại trên các sàn thương mại điện tử như: Voso.vn, Postmark.
Đồng thời, tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, tập huấn về Chương trình OCOP cho các cán bộ phụ trách triển khai chương trình, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, HTX, THT, hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh. Triển khai thực hiện Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030”.
Theo Báo Yên Bái