Yên Bái có 183 sản phẩm OCOP cấp tỉnh

0
229

Đến nay, Yên Bái có 183 sản phẩm OCOP cấp tỉnh; trong đó có 161 sản phẩm 3 sao, 22 sản phẩm 4 sao.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

 

 

Đó là thông tin đưa ra tại Hội nghị tổng kết Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) năm 2022, triển khai thực hiện Đề án Chương trình OCOP giai đoạn 2022 – 2025 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái tổ chức sáng  nay- 28/12,

Trước đó, ngày 27/12/2022, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đã tổ chức đánh giá (đợt 5) năm 2022 với 10 sản phẩm. Tính cả năm 2022, tỉnh Yên Bái đã công nhận 49 sản phẩm OCOP, đưa tổng số đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh lên 183 sản phẩm; trong đó có 161 sản phẩm 3 sao, 22 sản phẩm 4 sao.

Giai đoạn 2019 -2022, Chương trình OCOP đã huy động 109 chủ thể tham gia, trong đó có 21 doanh nghiệp, 75 hợp tác xã, 11 cơ sở sản xuất/hộ kinh doanh, 1 tổ hợp tác và 1 hội. Sản lượng sản phẩm OCOP phân bố theo đơn vị hành chính cấp huyện gồm: huyện Văn Yên 36 sản phẩm; huyện Trấn Yên  33; huyện Yên Bình 29 sản phẩm; thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và huyện Lục Yên, mỗi địa phương 16 sản phẩm; huyện Trạm Tấu 8 và huyện Mù Cang Chải 7 sản phẩm.

Trên địa bàn tỉnh có 11 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP đạt tiêu chí theo quy định tại Quyết định số 920/QĐ-BCT của Bộ Công thương. Trong đó có 5 điểm được hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước và 6 điểm do các chủ thể tự triển khai.

Các hoạt động xúc tiến thương mại được đẩy mạnh đã tạo điều kiện cho các chủ thể giới thiệu, quảng bá sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ…, góp phần nâng cao thương hiệu, đưa sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Triển khai thực hiện Đề án OCOP giai đoạn 2022 – 2025, tỉnh phấn đấu đạt 7 mục tiêu. Đó là: củng cố và nâng cao chất lượng các sản phẩm đã được đánh giá xếp hạng trong giai đoạn 2019 – 2021, phát triển mới các sản phẩm OCOP để đảm bảo các xã đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2022 -2025 có ít nhất 1 sản phẩm được đánh giá 3 sao trở lên.

Phấn đấu đến hết năm 2025, toàn tỉnh có ít nhất 300 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao trở lên, ít nhất 45 sản phẩm đạt 4 sao, từ 4 đến 6 sản phẩm đạt 5 sao; từ 15 đến 20 sản phẩm OCOP của tỉnh xuất khẩu ra nước ngoài.

Củng cố nâng cao chất lượng và phát triển các tổ chức kinh tế (hợp tác xã, doanh nghiệp) tham gia Chương trình OCOP.

Phấn đấu có ít nhất 30% chủ thể OCOP xây dựng được chuỗi giá trị gắn với vùng nguyên liệu ổn định, trong đó ưu tiên các sản phẩm OCOP đã được đánh giá và phân hạng.

Phấn đấu tỷ lệ lao động được đào tạo có bằng cấp chứng chỉ phù hợp làm việc tại các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP đạt tối thiểu 30%.

Thực hiện đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và hoàn thiện quy cách đóng gói, nhãn mác bao bì cho ít nhất 50% sản phẩm tham gia Đề án OCOP và triển khai số hóa Chương trình OCOP của tỉnh.

 

 

Theo Báo Yên Bái