Yên Bái hướng về Hợp tác xã – Nhân Tháng hành động vì HTX năm 2024

0
160

Hưởng ứng Tháng hành động vì HTX năm 2024 do Liên minh HTX Việt Nam phát động, Liên minh HTX tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện với nhiều hành động cụ thể hướng về Hợp tác xã.

 

Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-BTVLMHTXVN của Liên minh HTX Việt Nam tổ chức Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024 với thời gian thực hiện xuyên suốt trong năm 2024, trong đó cao điểm từ ngày 29/3/2024 đến 29/4/2024. Với chủ đề “Vì sự phát triển bền vững của Hợp tác xã”. Để tháng hành động thật sự trở thành phong trào, hoạt động truyền thống của kinh tế tập thể (KTTT), qua đó phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới đúng theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 20).

 

Liên minh HTX tỉnh Yên Bái đã tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện với nhiều hành động cụ thể hướng về Hợp tác xã, cụ thể như:

 

Tiếp tục bám sát Nghị quyết số 20 của Đảng, Luật HTX 2012 và Luật HTX 2023, Chương trình hành động số 118 của Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 21/11/2022 của UBND tỉnh Yên Bái về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024 của Liên minh HTX Việt Nam để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Tháng hành động, phù hợp với tình hình, đặc thù và điều kiện thực tiễn của khu vực KTTT tỉnh.

 

Làm tốt công tác dự báo tình hình KTTT, hợp tác xã, chủ động nắm bắt thông tin, cùng với, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Liên minh Hợp tác xã là đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên. Phát huy vai trò hướng dẫn, tư vấn, củng cố hoạt động của các HTX; kịp thời đề xuất tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho Hợp tác xã. Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương trong thực hiện các cơ chế, chính sách đã ban hành của Trung ương, của tỉnh; bồi dưỡng kiến thức giúp các HTX nâng cao năng lực quản trị, điều hành, đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, đáp ứng với yêu cầu của thị trường.

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Yên Bái Đỗ Nhân Đạo cùng Đoàn công tác Viện Kinh tế hợp tác (Liên minh HTX Việt Nam) thăm và khảo sát tại HTX Púng Luông (Mù Cang Chải) ngày 8/4/2024

 

 

Cùng với đó, Chú trọng xây dựng các mô hình HTX kiểu mới gắn theo định hướng phát triển bền vững. Xây dựng các mô hình HTX liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, gắn với sản phẩm OCOP, gắn với du lịch cộng đồng, ứng dụng công nghệ 4.0. Nhân rộng các mô hình Hợp tác xã điển hình, tiên tiến, các mô hình mới có sức lan tỏa lớn trong phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, tạo ra nhiều việc làm ổn định cho người lao động, tăng nguồn thu nhập cho thành viên, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế – xã hội; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, thực hiện có hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia…

 

Để tổ chức thực hiện thắng lợi Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024 và tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xác định rõ phát triển KTTT, hợp tác xã là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 20 của Đảng đề ra. Liên minh HTX tỉnh mong muốn và đề nghị các cơ quan, ban ngành và các tổ chức chính trị – xã hội trong tỉnh, UBND huyện, thị, thành phố cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp và hỗ trợ cho Liên minh Hợp tác xã tỉnh hoạt động hiệu quả trong Tháng hành động vì Hợp tác xã, góp phần cùng với tỉnh, thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2024 và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX đề ra./.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here