Yên Bái: Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội phối hợp với Liên minh HTX tỉnh chung tay phát triển Kinh tế tập thể

0
228

Những năm qua, trên địa bàn tỉnh Yên Bái, công tác phối hợp tuyên truyền, vận động và sự chung tay vào cuộc của các tổ chức chính trị – xã hội, trong phát triển Kinh tế tập thể (KTTT), HTX đóng vai trò rất lớn giúp KTTT, HTX phát triển ổn định và bền vững.

 

 

Đổi mới phương pháp, cách làm, đa dạng hóa các hình thức tuyên tuyên, vận động.

 

Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 40-NQ/TU, ngày 24/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái “về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025”. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, thay đổi tư duy, phương pháp, cách làm, đa dạng hóa các hình thức tuyên tuyên, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 

Đ/c Giàng A Tông – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thăm Tổ hợp tác chế tác đá mỹ nghệ tại huyện Lục Yên

 

 

Cùng với đó, theo chức năng nhiệm vụ, các tổ chức chính trị – xã hội đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và Liên minh HTX tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, thành viên và Nhân dân tham gia phát triển KTTT, Hợp tác xã, tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xóa đói, giảm nghèo với đa dạng hình thức và cách làm, đó là: Đổi mới công tác vận động, tập hợp với phương châm: “Trọng dân, giúp dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân; nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; đồng thời, các tổ chức hội còn phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí của Trung ương và địa phương thực hiện hàng trăm chương trình dưới các hình thức khác nhau để tuyên truyền xây dựng tổ chức Hội các cấp vững mạnh gắn với phát triển KTTT, HTX và xây dựng NTM.

 

Chủ động phối hợp với Liên minh HTX tỉnh ký kết các Chương trình phối hợp về tuyên truyền, vận động phát triển KTTT, HTX theo từng giai đoạn phù hợp với thực tiễn, như: Tỉnh Đoàn đã ký kết Chương trình phối hợp với Liên minh HTX tỉnh về phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển KTTT và xây dựng mô hình HTX do thanh niên làm chủ; Hội Phụ nữ tỉnh ký kết Chương trình phối hợp với Liên minh HTX tỉnh với mục tiêu vận động, hỗ trợ hội viên phụ nữ hiểu về bản chất của KTTT, hỗ trợ thành lập THT, HTX xã do phụ nữ tham gia quản lý và khuyến khích khởi nghiệp trong mô hình HTX sản xuất theo chuỗi giá trị; Hội Nông dân tỉnh xác định rõ tham gia phát triển KTTT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội, được nêu trong Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp và Chương trình phối hợp với Liên minh HTX tỉnh từng giai đoạn…

 

 

Bên cạnh đó, các tổ chức hội đều đưa nội dung vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, phát triển Kinh tế hợp tác gắn với xóa đói, giảm nghèo thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ”, phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”… các Phong trào thi đua nông dân, phụ nữ, đoàn viên thanh niên khởi nghiệp sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, cùng với đó chú trọng xây dựng mô hình sản xuất gắn với chuỗi giá trị của các HTX có ý tưởng tham gia Đề án hỗ trợ thanh niên, phụ nữ, nông dân khởi nghiệp…

 

 

Vận động, khuyến khích đoàn viên, hội viên và Nhân dân liên kết thành các HTX, Tổ hợp tác để phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.

 

Với mục tiêu, hoạt động Kinh tế hợp tác phải trở thành phong trào để thu hút đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Thời gian qua, Ủy ban MTTQ và các tổ chức hội đã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia Tổ hợp tác, HTX. Chỉ tính riêng năm 2022, đến hết tháng 5, các tổ chức Hội đã phối hợp với Cấp ủy, chính quyền địa phương vận động thành lập mới được 81 THT, 41 HTX, trong đó: Các tổ chức chính trị – xã hội đã phối hợp vận động thành lập mới 81 THT và 12 HTX (Hội nông dân: 29 THT, 4 HTX, Hội Phụ nữ tỉnh: 33 THT và 4 HTX, Tỉnh đoàn 7 THT và 4 HTX, Hội Cựu chiến binh tỉnh: 12 THT), Liên minh HTX tỉnh chủ trì, phối hợp thành lập mới hàng trăm Tổ hợp tác và 29 HTX (chủ trì: 18, phối hợp: 11).

 

Việc liên kết tham gia HTX, THT đã giúp hội viên nông dân, phụ nữ, thanh niên và quần chúng Nhân dân liên kết với nhau phát triển Kinh tế hợp tác, làm giàu chính đáng, không phân biệt người ít vốn và người nhiều vốn, góp sức trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi và quản lý dân chủ, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại.

Các đ/c Lãnh đạo Hội nông dân tỉnh, Liên minh HTX tỉnh và Lãnh đạo Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ TP Yên Bái và Cấp ủy, chính quyền xã Minh Bảo thăm mô hình chăn nuôi gà thương phẩm, đồng thời tuyên truyền, vận động hộ gia đình ông Nguyễn Duy Chiến, thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, TP Yên Bái liên kết với các hộ chăn nuôi trên địa bàn thành lập HTX chăn nuôi DGP Yên Bái tháng 5/2022

 

 

Nhân rộng các mô hình sinh kế, sản xuất kinh doanh giỏi gắn với mô hình THT, HTX kiểu mới

 

Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, hội, hiệp hội quần chúng trong việc tuyên truyền, vận động thành viên tham gia HTX, Tổ hợp tác, đưa Luật HTX năm 2012 vào cuộc sống; động viên khuyến khích các hội viên đi đầu tham gia xây dựng mô hình điểm về HTX, Tổ hợp tác trên các lĩnh vực.

 

Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai, xây dựng các dự án sinh kế, mô hình phát triển kinh tế nông – lâm nghiệp gắn với bảo vệ môi trường: Điển hình như nông dân Hoàng Văn Liêm – Giám đốc HTX Dịch vụ tổng hợp Thiên An (Yên Bình) thành công với mô hình HTX chuyên về nuôi trâu, bò vỗ béo, nhờ vay vốn từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân. Đến nay, HTX Thiên An là một trong những mô hình HTX hoạt động hiệu quả của tỉnh.

 

Năm 2022 này, Hội Nông dân tỉnh đã đăng ký xây dựng 26/30 mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp gắn với HTX/THT, trong đó có 12 mô hình được xây dựng từ mô hình có vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân. 100% mô hình được xây dựng đang triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả như: THT Chăn nuôi lợn đen bản địa – xã Trạm Tấu (H.Trạm Tấu); THT Trồng quế – xã Đại Phác (H.Văn Yên); THT Chăn nuôi hươu – xã Minh Quân (H. Trấn Yên); …

 

Bằng những hoạt động thiết thực, sáng tạo, các cấp Hội Phụ nữ đã gắn phát triển các mô hình KTTT với việc thực hiện nhiệm vụ “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường”. Trong năm 2021, Hội Phụ nữ tỉnh đã giúp đỡ 372 hộ hội viên, phát triển 132 mô hình mới có thu nhập bình quân mỗi năm trên 200 triệu đồng. 5 tháng đầu năm 2022 Hội đã hỗ trợ mới 13 mô hình sinh kế cho phụ nữ nghèo, tổng số mô hình đã hỗ trợ là 34/30 mô hình (đạt 113,3%)…

 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh còn vận động thành lập mô hình HTX do phụ nữ tham gia quản lý gắn với phát triển bền vững, điển hình như mô hình: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp hữu cơ Trung Thành (Văn Yên) là một trong số các HTX do phụ nữ làm chủ đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn tỉnh Yên Bái, với tôn chỉ hoạt động luôn lấy chất lượng sản phẩm làm nền tảng và sức khỏe của người tiêu dùng đặt lên hàng đầu. Với ý tưởng “Áp dụng công nghệ cao trong sản xuất rau, củ, quả trong nhà màng theo chuỗi giá trị sản phẩm”, chị Trần Thị Tình – Giám đốc HTX đã xây dựng Đề án tham gia Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp với chủ đề“Phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học & Công nghệ tổ chức. Đề án đã trở thành một trong 51 ý tưởng xuất sắc nhất được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Khoa học & Công nghệ vinh danh năm 2019.

Nữ Giám đốc HTX Trần Thị Tình (thứ nhất từ trái sang) được vinh danh và nhận thưởng tại cuộc thi“Phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh”

 

 

 Nắm bắt kịp thời nhu cầu của đoàn viên, thanh niên cũng như tính ưu việt của mô hình HTX kiểu mới, Tỉnh đoàn Yên Bái đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ thanh niên tham gia phát triển kinh tế, vận động thanh niên khởi nghiệp từ mô hình liên kết sản xuất, cung ứng dịch vụ, phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm mang thương hiệu địa phương (OCOP). Với sự vào cuộc quyết liệt của Đoàn Thanh niên các cấp và tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của thanh niên, nhiều doanh nghiệp, HTX kiểu mới do thanh niên làm chủ đã phát huy hiệu quả hình thức liên kết sản xuất, khởi nghiệp làm giàu.

 

Thành công từ bước đầu mô hình HTX kiểu mới, đoàn viên Phạm Văn Hậu – Giám đốc HTX sản xuất dược liệu Viễn Sơn (H. Văn Yên) nhận thấy ở quê hương mình có nhiều tiềm năng phát triển cây dược liệu quý có thể đem lại thu nhập ổn định cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững. Năm 2019, Giám đốc HTX trẻ Đoàn Văn Hậu đạt giải nhất Cuộc thi ý tưởng, dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh Yên Bái với Dự án HTX nhân giống, trồng và sản xuất sản phẩm dược liệu; năm 2020 sản phẩm Cao trà cà gai leo của HTX được Công nhận là sản phẩm OCOP. Có thể nói, Hợp tác xã kiểu mới đã hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp và vươn lên làm giàu cho thanh niên tỉnh Yên Bái.

Mô hình trồng cây Dược liệu của đoàn viên Phạm Văn Hậu – Giám đốc HTX sản xuất dược liệu Viễn Sơn đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao

 

 

Thời gian tới, Ủy ban Mạt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức thành viên, các Hội đặc thù tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các quan điểm, đường lối và quyết sách của Đảng và Nhà nước về phát triển KTTT, HTX và gần đây nhất là các quan điểm, định hướng trong Bài phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị Trung ương 5, Khóa XIII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Phải nhận thức rõ: Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của Kinh tế tập thể là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KTTT, và coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, Liên minh Hợp tác xã phải phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phát triển Kinh tế tập thể” làm kim chỉ nam trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân phát triển Kinh tế tập thể, HTX trong tình hình mới./.