Yên Bái: Thắp sáng lời Bác dạy trong khu vực Kinh tế tập thể

0
249

Để hiện thực hóa tư tưởng, khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc kế thừa tinh hoa về Hợp tác xã của nhân loại, của Chủ nghĩa Mác-Lê Nin “Hợp tác xã chính là một chủ nghĩa xã hội thu nhỏ”. Khu vực Kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) tỉnh Yên Bái nguyện sẽ mãi thắp sáng tư tưởng và lời dạy của Người.

 

 

Tìm hiểu những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Hợp tác xã như: Báo cáo gửi Ban biên tập về hoạt động của Báo LE PARIA năm 1922; Đường Kách mệnh năm 1927, “Thư gửi điền chủ nông gia Việt Nam” ngày 11/4/1946 vv…, đã cho thấy tư tưởng của Người về HTX là sự kế thừa những tinh hoa của nhân loại, của Chủ nghĩa Mác-Lê Nin “Hợp tác xã chính là một chủ nghĩa xã hội thu nhỏ” và được vận dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam.

 

Ngày 25/8/1958, Bác Hồ nói chuyện với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái trong lần đầu tiên và duy nhất Yên Bái được đón Người về thăm, Bác đã căn dặn: “Muốn tǎng gia sản xuất tốt phải có tổ chức, phải có tổ đổi công. Có người hiểu, có người chưa hiểu vì sao phải có tổ đổi công. Có người còn sợ vào tổ đổi công. Một ngón tay có đỡ nổi cái ống phóng thanh? Nǎm ngón tay cũng chưa chắc, phải cả 10 ngón tay mới nổi. Ở nông thôn làm ǎn riêng lẻ 1 – 2 nhà thì không tốt, làm ít kết quả, 5-10 nhà cùng làm thì nhanh hơn, tốt hơn. Cho nên phải vào tổ đổi công. Thế nào là tổ đổi công? Không phải đánh trống, đếm đầu người 1,2,3 rồi báo cáo lên huyện, lên tỉnh. Tổ đổi công phải thật sự giúp đỡ nhau, chứ không phải chỉ khai trên giấy. Không phải là cầm tay dắt cổ bảo “anh phải vào tổ đổi công” mà phải làm cho đồng bào tự nguyện, tự giác”.

 

Thực hiện lời dạy của Người, hàng loạt cơ sở Kinh tế hợp tác, lúc đó chủ yếu là tổ đổi công, tổ vần công ở Yên Bái nói riêng và trên cả nước nói chung được hình thành và phát triển, mở ra một thời kỳ mới phát triển Kinh tế hợp tác, góp phần giải phóng nông dân thoát khỏi sự ràng buộc của phương thức sản xuất phong kiến, đưa nông dân lên vị trí người làm chủ.

Bác Hồ thăm và nói chuyện với đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái ngày 25/8/1958

 

 

 

Cùng với cả nước, tư tưởng tiến bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Kinh tế hợp tác, HTX luôn được thắp sáng trong Đảng bộ, chính quyền và khu vực KTTT tỉnh Yên Bái trong mọi thời kỳ cách mạng. Năm 1994, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Hội đồng lâm thời Liên minh các Hợp tác xã tỉnh đã được thành lập theo Quyết định số 345 QĐ/UB ngày 14/4/1994. Thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Người, trải qua gần 30 năm xây dựng và phát triển, tập thể Liên minh HTX tỉnh, cùng toàn thể cán bộ, viên chức, thành viên và người lao động khu vực Kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đoàn kết, đồng lòng cùng nhau phát triển Kinh tế hợp tác với nhiều hình thức đa dạng, góp phần giảm nghèo bền vững, tiến lên làm giàu cho thành viên và Nhân dân, thúc đẩy hòa nhập xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

 

Tính đến hết tháng 9/2023, toàn tỉnh Yên Bái có 6.315 Tổ hợp tác và 715 HTX, doanh thu bình quân của các HTX đạt gần 2 tỷ đồng/HTX, lợi nhuận bình quân đạt 315 triệu đồng/HTX, thu nhập bình quân người lao động 5,3 triệu đồng/người/tháng, đóng góp của khối KTTT vào Ngân sách Nhà nước ngày càng lớn. Đồng thời, các HTX còn đóng góp thiết thực vào quá trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi tại địa phương. Kết quả này cho thấy lợi ích khi tham gia HTX nhiều hơn so với hoạt động sản xuất đơn lẻ, đây cũng là tư tưởng tinh hoa về HTX của nhân loại đã được Bác Hồ kế thừa và phát triển một cách sáng tạo trong điều kiện thực tiễn của đất nước.

Một số hình ảnh nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phát triển KTTT bền vững theo tư tưởng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh của Đảng bộ, chính quyền và Liên minh HTX tỉnh Yên Bái

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here