YÊN BÁI QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH ĐĂNG KÍ LẠI CÁC HỢP TÁC XÃ THEO LUẬT HỢP TÁC XÃ 2012

0
394

    Sáng ngày 30/01/2015, Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể, Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh khoá IV đã được tổ chức tại cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Xuân Nguyên – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh.

   Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể, tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh – cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể phát biểu chỉ đạo hội nghị


   Năm 2014, với sự đổi mới, sáng tạo trong quá trình hoạt động của Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể và Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh, khu vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là các HTX đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Doanh thu của các HTX tăng 32%, nộp ngân sách tăng 43.7% so với cùng kì năm trước, vượt 27,205 % so với kế hoạch. Các Quỹ tín dụng nhân dân đã hỗ trợ rất tích cực cho thành viên để phát triển ngành nghề, trang trại, ổn định cuộc sống, khắc phục tình trạng tín dụng đen đang len lỏi trong dân. Bên cạnh đó, kinh tế tập thể của tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục để phát huy các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

   Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh đã chỉ đạo, trong năm 2015 Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể, Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh cần tập trung nghiên cứu Quyết định 2261/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ để tham mưu cho tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện cho các hợp tác xã, tổ hợp hoạt động có hiệu quả, góp phần hoàn thành chương trình mục tiêu về nông thôn mới; Liên minh HTX tỉnh tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, đào tạo cán bộ hợp tác xã, các hoạt động xúc tiến thương mại, liên doanh liên kết giữa các hợp tác xã; Tổ chức tốt các phong trào thi đua trong khu vực kinh tế hợp tác.

   Đồng chí cũng yêu cầu, năm 2015 Liên minh HTX tỉnh cần tiến hành sơ kết 2 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, từ đó bàn giải pháp để hoàn thành việc đăng kí lại theo Luật Hợp tác xã 2012 đúng tiến độ, phấn đấu hết năm có 80% hợp tác xã thành lập trước ngày 01/7/2013 hoàn thành việc đăng kí lại.

   Cũng trong dịp này, Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh đã tiến hành tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí trong Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here