CHI BỘ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC SINH HOẠT

0
423

 

Sáng 03/4/2018, Chi bộ Liên minh hợp tác xã tỉnh đã triển khai nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan.

 

Các cán bộ, đảng viên học tập qua video Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo trao đổi nội dung chuyên đề tại Hội nghị trực tuyến quán triệt học tập Chỉ thị 05-CT/TW năm 2018 của Tỉnh ủy Yên Bái

Thông qua video Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức, cán bộ, đảng viên Liên minh hợp tác xã tỉnh đã được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo –  Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu về Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp giới thiệu nội dung chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Với phương pháp tiếp cận mới, buổi học tập chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2018 đã đạt được hiệu ứng tích cực, giúp cán bộ, đảng viên hiểu thêm về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là trong xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của đội ngũ cán bộ. Người coi “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy” và “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Vì thế Người rất quan tâm đến xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, trong đó có xây dựng, rèn luyện phong cách công tác.

 

Để việc học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt hiệu quả cao, sau buổi học tập, toàn thể cán bộ, đảng viên sẽ viết bài thu hoạch cá nhân trên cơ sở phân tích những nội dung cơ bản của việc xây dựng phong cách, tác phong của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; áp dụng vào vị trí công tác, chức trách nhiệm vụ được giao và liên hệ thực tiễn với địa phương, cơ quan, đơn vị, đề xuất làm rõ các giải pháp để thực hiện có hiệu quả việc xây dựng phong cách, tác phong công tác của mỗi cán bộ, đảng viên trong năm 2018 và những năm tiếp theo, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here