CHI BỘ LIÊN MINH HTX TỈNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẨY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XI

0
479

    Thực hiện Kế hoạch của Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh, ngày 30/9/2013, Chi bộ Liên minh HTX tỉnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bẩy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Dự học tập có 24/26 cán bộ, đảng viên của cơ quan.


    Cán bộ đảng viên được nghe các đồng chí trong Ban Chi uỷ báo cáo ba nghị quyết và hai kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ bẩy. Trong nội dung triển khai, các báo cáo viên đã phân tích, làm rõ thêm những nội dung liên quan với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Ngay sau Hội nghị Ban Chi uỷ gấp rút hoàn các Chương trình hành động làm cơ sở để triển khai thực hiện.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here