Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản năm 2013

0
508

Hỗ trợ 100% giá giống lúa lai, giống lúa thuần chất lượng cao, giống ngô lai, giống đậu tương, giống lạc và các giống tiến bộ kỹ thuật khác cho các hộ vùng cao, hộ nghèo và cận nghèo ở vùng thấp sản xuất theo kế hoạch hàng năm. 

Đó là một trong những nội dung UBND tỉnh Yên Bái trình HĐND tỉnh ngày 07 tháng 12 năm 2012 tại tờ trình số 238/TTr-UBND nhằm hỗ trợ các hộ vùng cao, hộ nghèo và cận nghèo phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tỉnh Yên Bái trong năm 2013. 

Cũng tại Tờ trình này, chính sách hỗ trợ cho các hộ thêm phân bón vô cơ trên diện tích chuyển từ lúa 1 vụ sang 2 vụ hoặc vụ 2 trồng ngô, mức hỗ trợ thêm 500.000 đồng/ha; hỗ trợ một lần chăn nuôi lợn, gia cầm để xây dựng chuồng trại đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và vệ sinh môi trường, mua con giống, mua thuốc phòng, chữa bệnh cho các hộ đầu tư chăn nuôi theo phương thức công nghiệp hoặc bán công nghiệp. Hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ chăn nuôi lợn thịt có quy mô tối thiểu là 50 con/lứa, cứ tăng thêm 50 con thì hỗ trợ thêm 10 triệu đồng; hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ chăn nuôi lợn nái sinh sản có quy mô tối thiểu là 10 nái sinh sản; Hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ chăn nuôi gia cầm có quy mô tối thiểu 500 con/lứa, hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ có quy mô tối thiểu 1.000 con/lứa, hỗ trợ 30 triệu đồng/cơ sở có quy mô tối thiểu 2000 con/lứa. 

(Chỉ áp dụng cho đối tượng mới, phát sinh áp dụng từ năm 2011, không áp dụng cho mô hình cải tạo, chăn nuôi từ những năm trước).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here