Hỏi đáp về thuế

0
486

Hỏi:

           Xin Ban biên tập cho biết: Số thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường do khai sai đã bị cơ quan thuế ra quyết định truy thu đơn vị tôi có được tính vào giá thành và tính chi phí khi xác định chịu thuế TNDN không?

Trả lời:

         Nội dung trả lời: Theo qui định tại điểm 2.29 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp,qui định các khoản không được trừ khi xác định thu nhập chịu Thuế gồm: “Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật”. Do vậy số thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường do khai sai đã bị cơ quan thuế ra quyết định truy thu đơn vị không được tính vào giá thành và tính chi phí khi xác định chịu thuế TNDN ./.

 

Hỏi:

           Xin Ban biên tập cho biết: Một HTX Báo cáo Ấn chỉ do sơ suất bị mất một số hoá đơn (03 liên) hoá đơn GTKT-3LL chưa sử dụng; Chi cục thuế đã xử lý theo Điều 16 Nghị định số 89/2002/NĐCP ngày  07/11/2002 của Chính Phủ quy định về in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn quy định:”

1. Phạt tiền 500.000đồng đối với hành vilàm mất liên 2 mỗi số hoá đơn chưa sử dụng.
2. Phạt tiền 200.000đồng đối với các hành vi làm mất các liên khác và liên 2 của mỗi số hoá đơn chưa sử dụng”
Ngoài ra có phải xử phạt hành chính theo pháp lệnh sử phạt hành chính nữa hay không? Nếu phải sử phạt thì theo Điều, khoản nào? và mức sử phạt là bao nhiêu? Xin trân thành cám ơn./.

 

Nội dung trả lời:

          Trường hợp đơn vị khai báo mất hóa đơn cả 3 liên hoá đơn GTKT-3LL chưa sử dụng sau khi có báo cáo của đơn vị làm mất hoá đơn. Chi cục Thuế phải kiểm tra thực tế để có kết luận và có biện pháp xử lý cụ thể như sau:

– Nếu liên hoá đơn bị mất chưa phát hiện có hành vi trốn thuế thì cơ quan Thuế xử phạt đơn vị về hành vi mất hoá đơn theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về in phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.

– Nếu trong quá trình đối chiếu kiểm tra phát hiện số hoá đơn bị mất có liên quan đến việc trốn thuế thì đơn vị làm mất hoá đơn sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.
Ngoài các trường hợp như đã nêu trên, đơn vị làm mất hoá đơn không phải xử phạt hành chính theo pháp lệnh xử phạt hành chính ./  

Theo nguồn Cục thuế tỉnh Yên Bái

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here